Evaluering

Evaluering er vores interne værktøj, med hvilket vi kan belyse og videreudvikle vores undervisning og daglige virke som skole.

Evaluering er et redskab, der er med til at fastholde fokus i en travl hverdag og udfordre vores værdisæt, som skolens parter er medvidende om og forpligtede på.