At lære et nyt sprog er ikke kun tilegnelse af sproglige færdigheder, men samtidig en personlig udvikling, hvor der opleves nyt og sættes nye personlige grænser. Tysk er ikke et sprog, man som tidligere, møder i sin dagligdag, derfor er det vigtigt, at børnene igennem undervisningen møder og lærer sproget, da Danmark er naboland til Tyskland. Landene har en fortid, nutid og fremtid sammen.

Det tyske sprog er beslægtet med det danske, hvilket letter det enkelte barns sprogtilegnelse. Der lægges i undervisningen stor vægt på, at læreren så ofte som muligt taler tysk – samtidig med, der bruges gestik og mimik, – mange kommunikationsstrategier er på denne måde i spil.

Inddragelsen af tysksprogede medier er essentiel, så barnet så ofte som muligt hører autentisk tysk tale. I undervisningen lægges stor vægt på vekselvirkningen mellem tale, skrift, læsning, lytning, kommunikation og præsentation.

På Ryslinge Friskole starter tyskundervisningen i 6.klasse.