På Ryslinge friskole er fortællestoffet en vigtig del af undervisningen i de første klasser. Her stifter børnene bekendtskab med de gamle fortællinger, fabler, sagn og myter som er en betydningsfuld del af vores kulturarv. Endvidere berører fortællingerne alment menneskelige spørgsmål som poetiske billeder, så børnene kan spejle deres egen udvikling i dem. Ved at leve sig ind i fortællingernes billedverden, får børnene næring til at udvikle en rig og levende tænkning.

Det er vigtigt, at børn fortælles myter og sagn, fordi myter og sagn fortæller om livets grundvilkår i vores kulturkreds, om hvordan mennesker i tidernes løb har forestillet sig verdens tilblivelse, menneskenes forhold til hinanden og til deres guder, samt til livet og døden.

Fortælling er et oplevelses- og dannelsesfag som udtrykker kulturens fælles erfaringer, dens verdensbilleder og værdiforestillinger.

Undervisningen bygger på den mundtlige fortælling, så børnene får skærpet både koncentrationen, deres sans for sammenhænge, et godt sprog og evnen til at lytte.

Det er vigtigt at børnene oplever det forpligtende samvær, der er forbundet med det at lytte til og være sammen om fortællingen. Der fortælles frit af læreren for klasserne.