Myretuen- indmeldelse og priser

Åbningstider 2023

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 6.15-16.45. Fredag kl. 6.15-16.00.

Priser/tilskud

Børnehave: 2.207 kr. om måneden.

Vuggestue: 3.796 kr. om måneden.

Der kan via FMK, pladsanvisningen søges om tilskud til økonomisk friplads, og 30 timers barsels- og forældreorlovsmodul.

Der gives søskendemoderation fra FMK.

Der opkræves herudover et beløb på 150kr. pr. måned for børnehaven, til ekstraordinære aktiviteter samt koloni.

Der kan via FMK, digital pladsanvisning

søges om tilskud til økonomisk friplads, og søskendemoderation fra FMK. Det er lidt nærmere beskrevet her.

Indmeldelse

Indmeldelses blanket til vuggestue og børnehave.
Her.
Der indbetales et administrationsgebyr på 500kr.
Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel til den 1. el. 15. i måneden.