Myretuen

Jeanette Larsen

Jeanette Larsen

Pædagogmedhjælper

Bettina Dyred

Bettina Dyred

Pædagog

Lena Jørgensen

Lena Jørgensen

Pædagog

Bente T. Poulsen

Bente T. Poulsen

Pædagogmedhjælper

Oda Anemone Baslund Bohr

Oda Anemone Baslund Bohr

Pædagog, souschef Myretuen

Winnie Bonde-Hansen

Winnie Bonde-Hansen

Pædagogmedhjælper

Dorthe D. Nielsen

Dorthe D. Nielsen

Pædagogisk assistent

Lærke Lundsgaard Christensen

Lærke Lundsgaard Christensen

Pædagogmedhjælper

Malene Larsen

Malene Larsen

Pædagog

Lars Galsgaard

Lars Galsgaard

Leder af Myretuen

Ryslinge friskole

Jørn Jensen

Jørn Jensen

Pædagog, Pedelmedhjælper

Kurt Therkelsen

Kurt Therkelsen

Pedel

Marie Rasmussen

Marie Rasmussen

Lærer, støttelærer

Marianne Breum

Marianne Breum

Læsehjælp og rengøring

Mikkel Munk Ejlersen

Mikkel Munk Ejlersen

Lærer

 1. Underviser i N/T, Matematik, Klasselærer 8. klasse

Stella Tversted Pedersen

Stella Tversted Pedersen

Børnehaveklasseleder

Mia Thestrup Henriksen

Mia Thestrup Henriksen

Klasselærer i 3. klasse

 1. Underviser i: dansk, matematik, billedfag, madlavning og engelsk

Asbjørn Bundesen

Asbjørn Bundesen

Klasselærer i 9. klasse

 1. Underviser i:  matematik, musik, sløjd, teaters, fysik og valgfag.

  Derudover AMR.

Sara Faurbye Larsen

Sara Faurbye Larsen

Klasselærer i 1. klasse

 1. Underviser i dansk

Anja Nielsen

Anja Nielsen

Specialundervisning

Lisbeth Berens Bang

Lisbeth Berens Bang

Klasselærer i 6. klasse

 1. Underviser i: dansk, billedfag, syning

Marie-Terese Holm Brunse

Marie-Terese Holm Brunse

Klasselærer i 5. klasse

 1. Underviser i: dansk, engelsk, billedfag, musik, drama og kor

Nicolai Bentholm Strøm

Nicolai Bentholm Strøm

Lærer

 1. Underviser i: engelsk, dansk, idræt, teater og IT

Christopher Jensen

Christopher Jensen

Klasselærer i 4. klasse

 1. Underviser i: dansk, engelsk, tysk, historie, idræt og fællestime

Tina Nielsen

Tina Nielsen

Klasselærer i 7. klasse

 1. Underviser i: specialundervisning, tysk og teater

Eyðvør á Fløtti

Eyðvør á Fløtti

Klasselærer i 4. klasse

 1. Underviser i: dansk, idræt, specialundervisning og er læsevejleder

Laila Lilholt

Laila Lilholt

Lærer

 1. Underviser i: matematik, musik, matematikvejleder og er derudover TR. 

Sevilla Æbelø

Sevilla Æbelø

Klasselærer i 2. klasse

 1. Underviser i dansk, engelsk og billedfag

Christopher Simony Peters

Christopher Simony Peters

Lærer

 1. Underviser i N/T

SFO - Fritten & Klubben

Anna Duve

Anna Duve

Pædagogmedhjælper SFO

Anne Baldtzer

Anne Baldtzer

Pædagog, Barselsvikar

Anita Vilhelmsen

Anita Vilhelmsen

Pædagogmedhjælper i børnehaveklasse og Fritten

Karina Vever

Karina Vever

Pædagogmedhjælper i Fritten,So-Me redaktør

Ulla Haslund

Ulla Haslund

Pædagogmedhjælper i Fritten, So-Me redaktør

Søren Frich Hansen

Søren Frich Hansen

Leder af SFO