På Ryslinge Friskole har børnene historie fra 4.kl. til og med 9.kl.

Historiefaget er vigtigt for at kunne forstå det Danmark, vi kender i dag og verdenen omkring os politisk, samfundsmæssigt og kulturelt.

Historiefaget er med til at bygge bro mellem fagene samfundsfag, dansk, musik, billedfag og sprog. Historie er vigtig for at forstå et billedes, en teksts eller eksempelvis et stykke musiks historiske kontekst.

I Historiefaget vil børnene i 4., 5. og 6. klasse blive præsenteret for Danmark og verdenen fra den tidlige stenalder til Cristian d. 4.

Fra 7. klasse til og med 9. klasse vil eleverne møde Danmark i en globaliseret verden fra Christian d. 4 til vore dage og ind i vores fælles fremtid.

Eleverne vil møde historiefaget i form af fortællinger, oplæg, bøger, film, it-portaler og selvstændigt arbejde.