På RFS har børnene idræt samlæst i to klasser og med to lærere. Det giver mulighed for at differentiere vores undervisning og være ekstra opmærksomme på de børn, der kan have svært ved at deltage. Vi tilstræber meget alsidige idrætstimer og præsenterer børnene for forskellige discipliner.

Idræt i 1-5 klasse

Fra 0. Klasse til 3. Klasse dyrkes der forskellige boldspil, fanglege, motoriske aktiviteter mv. Vi lægger vægt på at alle børn er i bevægelse, at de lærer at samarbejde og at det gælder om at være med fremfor at vinde.

Idræt i 6-9 klasse

Uanset hvilken disciplin vi arbejder med, indeholder idrætstimerne altid en opvarmning, en aktivitet med højt aktivitetsniveau og en nedvarmning, typisk i form af udstrækning. Dette for at sikre at vi kommer omkring anatomi, fysiologi, kropspleje, velvære, puls og kondition, muskelopbygning, fairplay, holdånd og konkurrence. Som en del af undervisningen skal alle elever i bad efter træningen. Vi ser det som en naturlig del af undervisningen og det at færdes i idrætsforeningerne.

Vi bruger alle vores timer på at være kropsligt aktive og lader den grundigere teori omkring idrætsliv, foreningsliv, sundhed og krop indgå i fagene biologi og samfundsfag.

Idrætsundervisningen foregår primært udendørs i efterårs-og forårsperioderne og indendørs i vinterhalvåret.