Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for personalets pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver vores pædagogiske overvejelser og refleksioner i relation til de intentioner, mål og krav, som fremgår af Dagtilbudsloven.

Læreplanen er et fagligt dokument, hvor du som læser får et kig ind i det pædagogfaglige rum.

Pædagogisk læreplan Myretuen 2021
Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan