I engelsk udvikler barnet kompetencer til sprogligt at kunne begå sig i den globaliserede verden, hvor engelsk er det stærkeste fælles kommunikationssprog. Læren om hvordan man sprogligt kan skabe bro via fælles kommunikation er essentielt for det enkelte barns udvikling.

Der lægges i undervisningen stor vægt på, at læreren så ofte som muligt taler engelsk – samtidig med, der bruges gestik og mimik, – mange kommunikationsstrategier er på denne måde i spil.

Inddragelsen af engelsksprogede medier er essentiel, så barnet så ofte som muligt hører autentisk engelsk tale. I undervisningen lægges stor vægt på vekselvirkningen mellem tale, skrift, læsning, lytning, kommunikation og præsentation.

Den legende, musiske og sanselige tilgang til sprogundervisningen er en selvfølgelig læringsstrategi på alle klassetrin.

På Ryslinge Friskole starter engelskundervisningen i 2.klasse