Ryslinge Friskole har med fondsmidler fra Friluftsrådet bygget 3 sheltere. Shelterne er tilmeldt book en shelter (www.bookenshelter.dk), og dermed mulige at leje.

Shelterne kan rumme hver 5 voksne. De er placeret på Ryslinge Friskole, Gråbjergvej 22, 5856 Ryslinge og er således en integreret del af skolens udeområde med en tilbagetrukket placering omkranset af en lille indhegnet sø, Sallinge å og naturhegn samt med udsigt til skolens legeområde.

Prisen for en overnatning er 30 kr. pr voksen og børn under 12 år er gratis. I lejen er der inkluderet adgang til toilet i forbindelse med skolens gymnastiksal, samt mulighed for lån af båludstyr til brug ved madlavning over bål.

Man er som lejer ansvarlig for at stedet og tingene efterlades i ordentlig, pæn og rengjort stand på deres respektive pladser. Man er som lejer økonomisk ansvarlig for at erstatte eventuelle ødelagte eller bortkomne ting.

Vi forventer, at man som lejer passer godt på omgivelserne, behandler området med respekt og tager støjhensyn til de omgivende naboer.

Kontakt for spørgsmål: kontoret@ryslingefriskole.dk

Vi ønsker jer rigtig god fornøjelse.

Hilsen Ryslinge Friskole