Skolens virke er baseret på grundige pædagogiske overvejelser, der tjener
elevernes bedste såvel fagligt som socialt. Det tilstræbes at undervise med
udgangspunkt i den enkelte elev med skyldigt hensyn til fællesskabets tarv.
Undervisningen er karakteriseret af en meget lydhør, respektfuld og ligeværdig
dialog mellem lærere og elever og mellem elever indbyrdes.

Der hersker en meget fri og utvungen stemning på skolen. Fokuspunkter for det kommende år er pejlemærker for skolens værdisæt og pædagogiske overvejelser i forhold til indskolingen.

Ryslinge Friskole er en dejlig skole at besøge.

Med venlig hilsen

Jette Olsen
Tilsynsførende for Ryslinge Friskole

Tilsynserklæring 21 22

Tilsynserklæring 20 21

Tilsynserklæring 19 20

Tilsynserklæring 18 19

Tilsynsrapport Ryslinge Friskole 2018

1