Er du elev på Ryslinge Friskole, skal du til en alternativ afgangsprøve. Det betyder, at vi ikke afholder den almindelige afgangsprøve (FSA) efter niende klasse. I stedet har vi defineret vores egen evalueringsmåde, hvor du blandt andet får en udførlig skriftlig tilbagemelding og ikke bare et tal.

Vi synes, at vores afgangsprøve passer bedre til det børnesyn og det syn på læring, som vi ellers har på skolen.Det betyder i øvrigt også, at vi får tid i årsplanen til at bruge 4 uger på at hele overbygningen laver en fælles musical.

Vi lever selvfølgelig stadig op til de lovmæssige krav om, at skolens undervisning skal ‘stå mål med’ undervisningen i folkeskolen og følger kravet om tilsyn. Det betyder altså hverken, at vores elev lærer mindre eller at vi ikke evaluerer, hvad de lærer.

Elever, der ikke har en FSA ,skal efter loven til optagelsessamtale, når de skal ind på en ungdomsuddannelse, så det skal vores elever også, men de fleste oplever det ikke, som et problem.

Som afslutning på et skoleforløb arbejder eleverne i stedet på en ‘halvårsopgave’, som består af tre dele: et skriftlig produkt, en mundtlig fremlæggelse og en fysisk/kreativ synliggørelse. Eleverne vælger selv tema for opgaven, men det er et krav at eleven skal arbejde med fagene dansk, matematik og engelsk. Derudover vælger eleven mindst 2 af følgende fag: Historie, biologi, geografi, tysk, fysik/kemi, idræt, kreativ/praktiske fag. Fagene skal indgå som en del af opgaven.

En afgangsopgave kunne f.eks. være en skriftlig diskussion og redegørelse for udviklingen af vindenergi, en mundtlig fremlæggelse med et powerpoint show med den danske vindmølleindustris udvikling og en demonstration af vindenergi.

SE KRAV HER

SE EKSEMPEL HER

 - Elevers overgangsfrekvens til anden uddannelse