I Myretuen er børnene i centrum, og vi giver plads, så det enkelte barn kan udvikle og udfolde sig i hverdagen.

Samtidig bestræber vi os på at lære barnet, at det indgår i en social sammenhæng og skal tage hensyn til andres ønsker og behov.

Børnene får alene eller i grupper lov til at udforske og eksperimentere sig frem til erfaringer.

Hverdagen er ikke i mere faste rammer, end at vi lader spontaniteten råde, og tager på ture i skoven, hos landmanden eller biblioteket. I godt vejr fylder vi vand i karret, og i kedeligt gråvejr laver vi boller i vores udendørs ovn og varmer kakao.

Vi tager fast i svømmehallen med en gruppe børn hver uge og på naturpatrulje, så børnene gennem leg kan lære om naturen, og hvordan man færdes i den.

Der er vide grænser for det enkelte barns udfoldelsesmuligheder, og vi forsøger at styrke barnets fysiske, kunstneriske/musiske og sproglige udvikling. Vi voksne er lyttende og opmærksomme på, hvad børnene siger og gør.

Myretuen er præget af en engageret forældrekreds, og det er en fast tradition, at der er kampvalg til bestyrelsen. Vi lægger vægt på en grundig kommunikation mellem hjemmet og børnehaven, så forældrene kan følge med i, hvad der sker, mens vi passer barnet. Der er tid til at genfortælle den lille pudsige historie, og er der behov for det, så sætter vi os ned og snakker mere i dybden.

Det er langt fra et krav, men der er mange af vores børn, som fortsætter på friskolen.

Overgangen fra børnehave til skole bliver hjulpet så godt som muligt på vej for førskolebørnene ved gensidige besøg og specielle aktiviteter, hvor man styrker deres koncentrationsevne og styrker deres respekt for hinanden i gruppen.