UU-vejlederen kommer jævnligt og taler med eleverne i de ældste klasser. De får bl.a. hjælp til at finde ud af hvilken uddannelsesretning de skal følge.

Gå til UU-center