I 1-3 klasse har børnene naturfag. Her er undervisningen primært fortællende og foregår så vidt muligt på skolens udeareal. Børnene lærer gennem enkle undersøgelser og egne oplevelser i naturen omkring vores skole, og oplever derved en genkendelsens glæde fra deres egen hverdag.

I 4-5 klasse introduceres børnene til undersøgelser gennem en enkel hypotesedannelse. Børnene lærer fagets temaer gennem fortællende aktiviteter, der relaterer til deres hverdagsoplevelser. Problemstillinger omkring vores brug af naturen sættes i fokus, så børnene begynder at tænke, perspektivere og kommunikere i et naturvidenskabeligt sprog.

I 7-9 klasse tager undervisningen generelt udgangspunkt i at gennemføre og undersøge biologiske begreber. Vi stræber efter, at undervisningen foregår i sit rette element- naturen! Vi har på Ryslinge friskole en unik mulighed for bearbejdelse af mange forskellige biotoper.

Undervisning i biologi skal give børnene dannelse i brugen af naturen samt et respektivt indblik i konsekvensen af dette. Børnene lærer at planlægge, udføre og konkludere på egne undersøgelser og forsøg.

Faktuelle elementer fra biologi inddrages i undervisningen i idræt samt fysik/kemi for dermed at forstå sammenhængen mellem kroppens funktioner i teori og praksis.

Der er, på tværs af alle årgange, lagt vægt på at de naturfaglige forløb så vidt det er muligt, skal foregå i et udendørs læringsmiljø, så eleverne får nogle gode fælles oplevelser i naturen