Vi synes at det er vigtigt at alle ved hvem de andre er. Derfor er vi kun 160-80 elever som er fordelt i 10 klasser fra 0. Til 9. kl. Vi lægger vægt på små klasser. Vi har ikke opdelte legeområder, men et stort udeområde med skov og en lille sø. Her kan man bygge huler, spille bold og nyde frikvartererne. Vores nærmeste nabo er en børnehave, hvor mange små søskende går.

Vi lægger vægt på, at undervisningen kan foregå i klassen, på gangen eller udenfor alt efter hvad der er bedst til formålet. Derfor vil man ofte opleve børn rundt omkring på skolen, når der er undervisning.

6 gange om året bryder vi skemaet op og laver fag- og temauger. I nogle uger er store og små elever blandet sammen, i andre uger er der teamuger, men der er også mulighed for klasselæreruger. Alt sammen er med til at give en anden form for arbejdsglæde, fordybelse og indlæring, som er givende for det enkelte barn.

Som forældre er man altid meget velkomne på skolen. Vi har en god forældreopbakning, og kontakten imellem friskole og hjem er meget afgørende for et barns trivsel.

Når man begynder på skolen, får man en ”storemakker” og bliver selv ”lillemakker”. Så kan man sidde sammen til morgensamling eller få læst en godnathistorie på fælleslejrturene. Vi er hvert år på lejrtur, enten med egen klasse, med teamet eller hele skolen. Det betyder meget for vores fællesskab, at vi får mange gode oplevelser sammen. Det oplever vi også ved de mange fællesarrangementer, som vi har på skolen. Adventsaften, forældredage, arbejdsdage og grillaften, for at nævne noget af det et skoleår byder på. Vi siger at ”mange skal gøre meget sammen ofte”

Glade elever 180

Læs mere

Lærere og pædagoger 22

Læs mere

Bliv elev - Indmeldelse

Indmeldelse