Geografi er en del af de naturvidenskabelige fag. På Ryslinge Friskole starter naturfagsundervisningen fra 1 klasse. Faget hedder natur. Når børnene starter på mellemtrinet går faget over til specifikke faggrupper som biologi og geografi.

I 1-3 klasse har børnene naturfag. Her er undervisningen primært fortællende og foregår så vidt muligt på skolens udeareal. Børnene lærer gennem enkle undersøgelser og egne oplevelser i naturen omkring vores skole, og oplever derved en genkendelsens glæde fra deres egen hverdag.

I 4-5 klasse introduceres børnene til undersøgelser gennem en enkel hypotesedannelse. Børnene lærer fagets temaer gennem fortællende aktiviteter, der relaterer til deres hverdagsoplevelser. Problemstillinger omkring vores brug af naturen sættes i fokus, så børnene begynder at tænke, perspektivere og kommunikere i et naturvidenskabeligt sprog.

I 7-9 klasse tager undervisningen generelt udgangspunkt i at gennemføre og undersøge geografiske begreber. Vi stræber efter at inkludere verden omkring os gennem kulturelle, samt naturfaglige undersøgelser. Undervisning i geografi skal give eleven en forståelse for verden omkring os. Den unge lærer at undersøge, dataindsamle, planlægge, udføre og at konkludere på egne undersøgelser og forsøg. Vi tilstræber i vores geografiundervisning, at arbejde tværfagligt med faktuelle elementer fra de omkringliggende fag: Biologi, fysik/kemi og samfundsmæssige problemstillinger.