På Ryslinge Friskole har børnene matematik fra bh. kl. til 9. kl.

Vi synes det er vigtigt at børnene helt fra starten finder glæden ved at lave matematik, tidligt at kunne opnå talforståelse og at denne forståelse af tal og matematikken i øvrigt, bliver noget de kan anvende i hverdagen.

Forståelsen skal ske via skriftlige og praktisk-kreative opgaver

Vi lægger vægt på at børnene mundtligt kan forklare sig. At deres logiske sans stimuleres og udvikles. At matematikken ikke blot bliver et fag i skolen, men noget de kan gøre brug af fremover.

To gange om året gennemfører vi faglige test med henblik på at kunne fastsætte og dokumentere børnenes faglige niveau og tilrette den efterfølgende undervisning.

Undervisningen tager udgangspunkt i forskellige bogsystemer.

Derudover inddrages andre materialer og indskrivning/aflevering bliver en del af undervisningen.

Digitalt bruger vi portaler, dels i undervisningen og dels som hjemmeopgaver.

Ugentligt timeantal

Alle klasser har 4 timer om ugen i uger med grundskema.

Matematik indgår tværfagligt i mange sammenhænge.