Skolen har morgensamling hver dag. Det er en af grundpillerne i vores skole. Her vil vi synge og fortælle børnene ind i de sammenhænge, som ligger forud for os selv. Vi holder morgensang for at styrke fællesskabet, give opmærksomhed til en ny dag med nye muligheder og opgaver og for at få del i oplevelser, viden og indsigt, som alle står lige over for at tage del i.

Morgensamlingens indhold

  1. Fællessang: Grundbogen er Dansk friskoleforenings sangbog, som alle elever skal købe, og derudover synger vi sange hentet andre steder fra.
  2. Fadervor
  3. Fortælling eller andet indslag: Alle lærere forestår på skift morgensamlingen. Læreren beslutter suverænt, hvad hun/han bidrager med. Det tilstræbes også, at elever kommer på banen, når de har noget på hjerte. Derfor skal eleverne også undervises i at fortælle, så de lærer at stå frem til morgensang.
  4. Fællessang
  5. Meddelelser Målet med fælles meddelelser er at kunne viderebringe fælles beskeder, men også skabe rum for, at nye elever får en fornemmelse af at høre til i elevflokken. Tegn på dette er, at også de yngste har mod til at efterlyse glemte sager under meddelelser.
  6. Evt. fødselsdagssang