Vi synes, det er vigtigt, at vi har mødt hinanden inden et nyt barn starter i skolen. Det giver mulighed for at afstemme forventninger til hinanden og grundlag for at give barnet den bedste start i skolen.

Indmeldelse sker på en indmeldelsesblanket. Der er et indmeldelsesgebyr på kr. 500 til dækning af administrationsomkostninger. Beløbet indbetales ved indmeldelse.

Skolepenge

Skolepengene opkræves i 11 rater, hvor juli måned er skolepengefri. Skolepengene dækker den daglige undervisning i klassen. Indtil 7. klasse er IPad til undervisningsbrug inkluderet. Ud over skolepengene indbetales kr. 75 hver måned til lejrskole. Heraf bruges kr. 50 til årets lejrskole og kr. 25 opspares til udlandsrejsen i 9. klasse. Indbetalte lejrskolepenge tilbagebetales ikke ved skolestop.

Opsigelse

Ved opsigelse fra skole eller SFO / klub inden d. 15. i måneden, er fristen løbende måned. Ved opsigelse efter d. 15. i måneden er fristen løbende måned plus én måned.


Takster 24 / 25

Gældende fra 1. april 2024

Kolibri:
Pr. barn: 1875,-


Gældende fra 1. august 2024

0.– 3.kl.
Første barn: 1410,-
Andet barn: 825,-

4. – 9. kl.
Første barn: 1570,-
Andet barn: 980,-

SFO (0. – 3. klasse)
Første barn: 1715,-
Andet barn: 915,-

Klub (4. – 6. klasse)
Første barn: 840,-
Klippekort (4 gange): 200,-
Der betales desuden 80,- pr md. til lejrskole.

Takster 23 / 24

Gældende fra 1. april 2023

Kolibri:
Pr. barn: 1785,-


Gældende fra 1. august 2023

0.– 3.kl.
Første barn: 1340,-
Andet barn: 755,-

4. – 9. kl.
Første barn: 1495,-
Andet barn: 905,-

SFO (0. – 3. klasse)
Første barn: 1630,-
Andet barn: 835,-

Klub (4. – 6. klasse)
Pr. barn: 800,- 
Der betales desuden 75,- pr md. til lejrskole.