I danskundervisningen vil vi udvikle og fremme børnenes indlevelsesevne samt oplevelse af sproget. Faget skal give børnene forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation – både historisk samt nutidigt. Dette bidrager til udvikling af personlig og kulturel identitet.

Vi vil gerne styrke børnenes beherskelse af sproget, give dem mod og evne til at formulere sig mundtligt og skriftligt og fremme deres lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Igennem alsidige arbejdsformer ønsker vi, at børnene udvikler en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer.

1

Den legende, musiske og sanselige tilgang til danskundervisningen er en selvfølge i de yngste klasser. På samtlige klassetrin bestræber vi, at alle børn udvikler og bevarer udtryks- og læseglæden.

Børnene skal i faget dansk have adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Undervisningen er i perioder projektorienteret og skal lede frem mod det endelige afgangsprojekt i  9. Klasse.