Børnehaveklassen er et nyt fællesskab for børnene. Der er nye normer og nye former, der skal bygges videre fra børnehaven og på det børnene allerede kender.

Undervisningen i børnehaveklassen skal skabe sammenhæng mellem børnehave og børnehaveklassen samt mellem børnehaveklassen og 1. Klasse. Børnene skal blive trygge ved skolelivet generelt.

I børnehaveklassen skal der være tryghed og alle børn skal føle sig værdsat.

Legen er et centralt element i dagligdagen.

Børnene skal udforske, læse og lege i eget tempo. Gennem legen styrkes de sociale relationer, fantasien og indlevelsen.

Børnehaveklassen på Ryslinge Friskole tager udgangspunkt i folkeskolen kompetancemål.

Der skal være særlig vægt på kreativitet, det sproglige, matematiske, musiske og motoriske.

Ligeledes skal der lægges vægt på naturforståelse og naturoplevelser.