Christopher Jensen

Klasselærer i 4. klasse
Underviser i: dansk, engelsk, tysk, historie, idræt og fællestime

Stella Tversted Pedersen

Børnehaveklasseleder

Mia Thestrup Henriksen

Klasselærer i 2. klasse
Underviser i: dansk, matematik, billedfag, madlavning og engelsk

Birthe Hay Sørensen

Skoleleder
6267 1135 bhs@ryslingefriskole.dk

Asbjørn Bundesen

Klasselærer i 8. klasse
Underviser i:  matematik, musik, sløjd, teaters, fysik og valgfag. Derudover AMR.

Bent Rosenlund

Klasselærer i 6. klasse
Underviser i: dansk, musik og matematik

Anita Vilhelmsen

Pædagogmedhjælper i børnehaveklasse og Fritten

Lena Jørgensen

Pædagog

Bente T. Poulsen

Pædagogmedhjælper

Helle Sørensen

Pædagog
Community Posts