Bettina Dyred

Pædagog

Oda Anemone Baslund Bohr

Pædagog, souschef Myretuen

Anne Baldtzer

Pædagog, Barselsvikar
Pædagog/Barselsvikar SFO

Winnie Bonde-Hansen

Pædagogmedhjælper
Myretuen

Christopher Jensen

Klasselærer i 4. klasse
Underviser i: dansk, engelsk, tysk, historie, idræt og fællestime

Stella Tversted Pedersen

Børnehaveklasseleder

Mia Thestrup Henriksen

Klasselærer i 3. klasse
Underviser i: dansk, matematik, billedfag, madlavning og engelsk

Birthe Hay Sørensen

Skoleleder
6267 1135 bhs@ryslingefriskole.dk

Asbjørn Bundesen

Klasselærer i 9. klasse
Underviser i:  matematik, musik, sløjd, teaters, fysik og valgfag. Derudover AMR.

Bent Rosenlund

Lærer.
Underviser i: dansk, musik og matematik
Community Posts