Winnie Bonde-Hansen

Pædagogmedhjælper
Myretuen

Malene Hamann

Pædagog i SFO

Christopher Jensen

Klasselærer i 3. klasse
Underviser i: dansk, engelsk, tysk, historie, idræt og fællestime

Stella Tversted Pedersen

Børnehaveklasseleder

Mia Thestrup Henriksen

Klasselærer i 1. klasse
Underviser i: dansk, matematik, billedfag, madlavning og engelsk

Birthe Hay Sørensen

Skoleleder
6267 1135 bhs@ryslingefriskole.dk

Asbjørn Bundesen

Klasselærer i 7. klasse
Underviser i:  matematik, musik, sløjd, teaters, fysik og valgfag

Bent Rosenlund

Klasselærer i 5. klasse
Underviser i: dansk, musik og matematik

Anita Vilhelmsen

Pædagogmedhjælper i børnehaveklasse og Fritten

Lena Jørgensen

Pædagog
Community Posts