Asger Dalgaard Bak

Pædagogmedhjælper SFO og personlig støtte i 3. klasse

Kathrine Knudsen

Myretuen

Malene Hamann

Pædagog i SFO

Christopher Jensen

Lærer
Underviser i: engelsk, tysk, historie, idræt og fællestime

Stella Tversted Pedersen

Børnehaveklasseleder

Mia Thestrup Henriksen

Klasselærer i 1. klasse
Underviser i: dansk, matematik, billedfag og madlavning

Birthe Hay Sørensen

Skoleleder
6267 1135 bhs@ryslingefriskole.dk

Asbjørn Bundesen

Klasselærer i 5. klasse
Underviser i:  matematik, friluftsliv, musik, sløjd, teater og fysik

Bent Rosenlund

Lærer
Underviser i: dansk, musik, matematik og naturfag
Community Posts