Undervisningsplaner

Ifølge friskoleloven skal skolens undervisning stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 

Vi anvender de samme fagplaner og slutmål som folkeskolen.

Fagplaner for de enkelte fag findes på følgende link.