Værkstedsfag

Eleverne i 4. 5. og 6. kl. har værkstedsfag hver
onsdag morgen fra 8.30 til 9.30 og fra 9.45 til 10.45.

Værkstedsfag omfatter 5 fag fordelt på 4 grene

  • Sløjd – 2x60 min
  • Syning – 2x60 min
  • It/drama – hvert fag har 60 min
  • Madlavning – 150 min (frikvarterer inddrages)

Eleverne er delt på hold på tværs af klasserne
Holdene rokerer mellem fagene og har således hvert fag
8-9 gange i løbet af et skoleår – tre år i træk
Dvs. at hvert barn i løbet af 3 skoleår samlet har

Sløjd             48 lektioner af 60 min.
Syning          48 lektioner af 60 min.
It                  24 lektioner af 60 min.
Drama           24 lektioner af 60 min.
Madlavning    60 lektioner af 60 min.