Vi tror på, at børns udvikling sker i aktivt samarbejde med andre

Ryslinge Friskole er oprettet af en gruppe mennesker omkring Ryslinge, der blev inspireret af Grundtvig og Kolds tanker om fri skole. Forældre har valgt selv at tage ansvaret for deres børns skolegang, og det er stadig den bærende værdi på Ryslinge Friskole.Vi tror på, at hvert enkelt barn er unikt og skabt med en lyst til at lære og til at leve. Den lyst og mod på livet skal i skolen stimuleres og udvikles. Skolen skal således både skabe viden og skabe liv.

Vi tror på, at børns udvikling sker i aktivt samarbejde med andre. Vi skal derfor styrke barnets netværk og evne til at indgå i forpligtende fællesskaber.

Derudover bygger skolen på en række værdiudsagn: Ligeværd, respekt og anerkendelse er fundamentale elementer i skolens arbejde. Skolen skal fremme den enkelte elevs viden om og forståelse for egne og andres kulturelle, menneskelige og sociale forudsætninger til støtte for en alsidig udvikling. Oplevelse, fantasi, faglig bredde og fordybelse samt individuelle hensyn til den enkelte elevs særlige forudsætninger og baggrund skal præge skolens arbejde. Undervisningen og samværet på skolen skal i et trygt miljø give den enkelte elev mod på og lyst til at bruge livet til gavn og fornøjelse for sig selv og andre. Samværet bygger på fællesskab, ansvar og hensyn. Det er skolens opgave at forberede den enkelte elev på med-bestemmelse og medansvar. Demokratisk tankegang i et folkestyre, international forståelse og indsigt i menneskets samspil med naturen er derfor centrale områder i undervisningen.

For Ryslinge Friskole er fællesskab og individ to uadskillelige størrelser

Fællesskabet

At gå i skole på Ryslinge Friskole er ikke en individuel sag. Vi tror at den primære læring foregår i et aktivt dynamisk og udviklende samspil med andre. Fællesskabet bliver således ansvarlig for individets udfoldelse. Vi skal gøre meget sammen tit. Vi holder morgensang, tager på fællesture og har fællestimer sammen. Vi har mange traditioner og ritualer sammen med hele familien, som er med til at binde den enkelte sammen med sin omverden, sin historie og dermed sin identitet.

Individet

Vi tror på at alle børn er født nysgerrige og videbegærlige. Disse evner skal vi til enhver tid søge at styrke og udvikle igennem undervisning på højt fagligt niveau. Den faglighed som skaber kreative, dynamiske alsidige børn som til stadighed tør undres og betages i den verden vi alle er en del af. De skal kunne og ville møde de udfordringer livet bringer i håbet om at kunne gøre en forskel.