At arbejde i bestyrelsen

Bestyrelsen har det overordnede ledelsesmæssige og økonomiske ansvar, for nærmere detaljer henvises til skolens vedtægter. Derudover er det bestyrelsen som fastsætter værdierne for vores skole: hvad vi vil og hvordan vi kommer derhen. Bestyrelsen skal derfor deltage i, og tage stilling til mange forskellige ting, som gør det til et spændende og udviklende arbejde. At skolen fungerer godt, er et fællesskab, skaber viden og skaber liv, er et fælles ansvar for eleverne, forældrene, personalet og bestyrelsen og her er det engagement, der mærkes hos alle parter i det daglige den olie, der smører bestyrelsesmaskinen og gør det hele til en fornøjelse.

Den daglige drift sorterer under skolelederen. Det faglige niveau og indhold bæres af lærerstaben.

Bestyrelsen består af 7 forældremedlemmer valgt for 2 år. Skiftevis afgår 3 og 4 medlemmer hvert andet år. Dertil kommer 2 suppleanter valgt for 1 år. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den årlige generalforsamling i april.

Bestyrelsen er konstitueret med: Formand, næstformand og sekretær.

Bestyrelsen afholder ca. 8 - 10 bestyrelsesmøder årligt, hvor medlemmer og suppleanter deltager på lige fod. I bestyrelsesmøderne deltager også skoleleder, souschef, SFO-leder, og en repræsentant af lærerstaben. Møderne er åbne for deltagelse af alle forældre og medlemmer af skolens støttekreds, således at alle kan præge debatten og blive hørt, men ikke deltage når der tages beslutninger. Fortrolige punkter på dagsordenen er kun for den siddende bestyrelse.

Udvalg

Dertil kommer arbejdet i pt. følgende udvalg. Bestyrelsesmedlemmerne vælger selv i hvilke udvalg man vil tage del og udvalgene er åbne for medlemmer af skolekredsen og forældrekredsen (med undtagelse af økonomiudvalget).

Se hvilke udvalg, der er under bestyrelsen.