Tilsynserklæring 2012

Tilsyn med undervisningen på Ryslinge Friskole 2011/2012

Tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse d. 26. april 2012 ved tilsynsførende Sonja Skygebjerg, tlf. 21644834, mail: sonja.skygebjerg@live.dk

Og han har aldrig levet
Som klog på det er blevet
Han først ej havde kær

N.F.S. Grundtvig 1834

Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler mv. skal forældrekredsen føre tilsyn med at skolens undervisning står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, specielt i fagene dansk, matematik og engelsk. Desuden skal der være mindst en eksternt valgt tilsynsførende, og for øjeblikket varetager jeg den opgave.

Efter at have været lærer i mere end 40 år på 2 folkeskoler, en højskole og et lærerseminarium er det mig en stor glæde at være tilsynsførende på Ryslinge Friskole. Det kan fint kombineres med mine fortsatte opgaver som beskikket censor på læreruddannelsen. I år har jeg inspireret af Peter Bastians overvejelser i ”Mesterlære. En livsfortælling” (2011) især haft fokus på vertikal og horisontal pædagogik.

Vertikal og horisontal pædagogik

Et eksempel fra et besøg i billedkunst:

Hvordan tegne en fugl?

Eleven siger: Nu har jeg tegnet en fugl

Læreren siger: Nej, du har ikke tegnet den udstoppede fugl som du ser. Du har tegnet din forestilling om en fugl. Din fugl er tegnet i profil, men den fugl du ser på står lidt skråt for dig så hovedet går lidt ind foran kroppen. Prøv igen.

Der bliver stille i lokalet. Alle lytter til dialogen mellem lærer og elev, og efterfølgende bliver der tegnet prøvende og koncentreret. Efter timen kommer læreren hen til mig og siger: Det lykkedes! Så du hvordan drengen ændrede sit perspektiv og tegnede det han så? Ja, jeg så det, og jeg gik beriget fra timen.

Ovenstående er et eksempel på vertikal pædagogik. Den vertikale pædagogik er først og fremmest optaget af hvordan eleverne udvikler sig. Når vi er optaget af udvikling, er vi interesseret i at løfte fra et niveau til et højere niveau: Kan du se! I går var det håbløst, men nu kan du! Det er vertikalt, lodret op. Hvis vi er mere optaget af hvordan barnet har det, trøster vi når det græder, og det er nødvendig vedligeholdelse, men det markerer ikke nødvendigvis nogen udvikling. Det er ikke en bevægelse fra et sted til et højere, men fra et sted til et andet. Det er horisontal pædagogik.

Peter Bastian diskuterer i sin bog om de to nævnte værdier er kønsspecifikke, altså om det primært er mænd der udvikler, mens kvinder trøster. Han når frem til at sådan forholder det sig ikke i dagens Danmark. Samtidigt slår han fast at det er vigtigt at eleverne møder såvel vertikale som horisontale værdier i deres opvækst. Ingen af dem kan undværes. Jeg ser både vertikal og horisontal pædagogik udfoldet under mine besøg på Ryslinge Friskole. Den horisontale viser sig især i overgangen fra frikvarter til undervisning, mens den vertikale viser sig i undervisningssituationen: Eleverne bliver set og opfattet på en særlig måde, de lærer nyt, og det skaber mening. Undervejs skal der trænes, og det kan være træls og sejt, men øvelse gør mester, og Ryslinge Friskole er heldigvis præget af gåpåmod.

Et signalement af besøg i forskellige klasser og fag

Besøg på Ryslinge Friskole d. 12/9 2011:

Matematik i 5. kl. med Johan
Emne: Gangestykker med og uden brug af lommeregner
Arbejdsform: Læreroplæg efterfulgt af individuelt elevarbejde med vejledning. Afslutningsvis fælles samtale om besvarelserne og om orden i regnehæftet.
Materiale: ”Faktor”. Fællesbog i femte
Opgave: Gæt først på gangeresultatet, brug dernæst lommeregner og sammenlign resultaterne.

Dansk i 3. kl. med Laila
Emne: Skrivning med store og små bogstaver
Arbejdsform: Samtale med individuelle og fælles øvelser
Materiale: Skrivehuset (loft, stue, kælder)
Opgave: Hvor bor J? Hvor møder I J? Skriveøvelser med nedstrøg. Skriv store og små bogstaver. 

Dansk i 2. kl. med Trine
Emne: Fortælling og alfabetisk rækkefølge
Arbejdsform: Fortællerunde og individuelle øvelser med lærervejledning
Materiale: Ord- og bogstavbrikker
Opgave: Hvad synes du var sjovt eller spændende på lejrskolen? Fortæl. Sæt ord og bogstaver i alfabetisk rækkefølge

Besøg på Ryslinge Friskole d. 13/9 2011:

Dansk i 7. kl. med Tina
Emne: Arbejde med en roman
Arbejdsform: Gruppearbejde med vejledning
Materiale: ”Supernova” af Anders Johansen
Opgave: Vælg det sted i det læste kapitel som har gjort indtryk på dig. Diskuter i gruppen hvorfor. Diskuter også hvordan. Læs afsnittet højt for de andre.

Tysk i 9. kl. med Michael
Emne: Arbejde med en tysk novelle
Arbejdsform: Læreroplæg, gruppearbejde, opsamling i plenum
Materiale: ”Ein offenes Fenster”. Von Klaus Kordon
Opgave: Arbejd med de tre afsnit, hvad handler de om? Fortæl om oplevelser fra lejrskolen ”auf deutch, bitte”. ”Fragen dazu”

Dansk i 8. kl. med Anne
Emne: Klassemøde med beslutninger
Arbejdsform: Demokratisk mødeform med dagsorden, ordstyrer og referent
Materiale: Klassen, tavlen, en pc’er
Opgaven: Gennemfør den demokratiske proces på klassemødet, fx hvem er ordstyrer? Hvem har ordet? Hvad er konklusionen på punktet?

Besøg på Ryslinge Friskole d. 3/10

Matematik i 1. kl. med Marianne
Emne: Plusstykker
Arbejdsform: Samtale i kreds, dernæst individuelt arbejde med vejledning
Materiale: Format 1, første klasse
Opgave: Find gode venner (to tal hvor summen giver ti), gå på indkøb i butikken, skriv plusstykker, løs plusstykker

Dansk i 6. kl. med Anne Marie
Emne: Diktat
Arbejdsform: Læreren dikterer, eleverne skriver
Materiale: Stav 6
Opgave: Kan de døde gøres levende? For 100 år siden… Skriv efter oplæsning af tekst det manglende ord: stillestående, billeder, opfundet, fantastisk

Engelsk i 4. kl. med Signe
Emne: Roleplay
Arbejdsform: Gruppearbejde
Materiale: Wings. ”Fun and games”
Opgave: Put on the badges, fx Fireman, Police. Act out the dialoque: “Who are you?” “I’m a fireman”.

Besøg på Ryslinge Friskole d. 4/10:

Værkstedsarbejde i 0. kl. ved Heidi
Emne: Fortæl og lyt, værkstedsarbejde
Arbejdsform: Fortællekreds, gruppearbejde med vejledning
Materiale: En abe, kastanjer, græskar, maling
Opgave: Fortæl om Knud, den lille abe. Lav kastanjedyr, græskarhoveder og avistryk i værksteder.

Besøg på Ryslinge Friskole d. 18/11 2011

Dansk i 4. kl. med Eydvor
Emne: Vittigheder
Arbejdsform: Samtale på klassen, gruppeøvelser
Materiale: ”Dansk direkte” 4
Opgave: Fortæl en vittighed så den virker. Undersøg hvorfor den virker.

Dansk i 9. kl. med Thomas
Gennemgang og analyse af ”Outsideren” med anvendelse af berettermodellen afleveres til Thomas
Ny bog ”Jasmas breve” læses inden jul.
Emne på klassen: Lyrik
Arbejdsform: Samtale i plenum, oplæsning i grupper, oplæsning på klassen, opfølgning i plenum
Materiale: Digte skrevet af Søren Ulrik Thomsen, Leif Davidsen, Dan Turell, Naja Marie Aidt
Opgave: Vælg et digt som du kender godt og som du godt kan lide. Læs digte for hinanden. Giv respons på oplæsningen. Skriv et digt hvor indhold og form passer sammen.

Matematik i 9. kl. med Johan
Emne: Geometri
Arbejdsform: Læreroplæg, individuelt arbejde med vejledning
Materiale: ” Faktor 9”
Opgave: Vis at meridianerne i en vilkårlig trekant skærer hinanden i samme punkt. Vis at højderne skærer hinanden i samme punkt. Vis at vinkelhalveringslinjerne skærer hinanden i samme punkt, Vis at midtnormalerne skærer hinanden i samme punkt.

Besøg på Ryslinge Friskole d. 31/1 2012

Billedkunst i 5. klasse med Signe
Emne: Tegn fugle
Arbejdsform: Læreroplæg, individuelle tegneøvelser med vejledning
Materiale: Udstoppede fugle fra Biologilokalet, blyanter, pensler, blæk, gråt karduspapir
Opgave: Brug tid på at iagttage fuglen. Tegn hvad du ser, ikke hvad du tror du ser.

Dansk i 1. kl. med Marianne
Emne: Nye ord
Arbejdsform: Læreroplæg, samtale, individuelle opgaver og øvelser to og to
Materiale: Ordkasse med ordbilleder: blev, når, igen, som, om, kunne. Kuverter med bogstaver. Illustrationer hængt op i lokalet.
Opgave: Hvordan lyder ’e’ i ’igen’? Sæt ’t’ foran ’om’ hvad står der så? Hvad ligner ’blev’? Læs ord for hinanden, dan ord og læs hvad der står.

Besøg på Ryslinge Friskole d. 27/2 2012

Engelsk i 7. kl. med Signe
Emne: Engelske musikvideoer
Arbejdsform: Gruppefremlæggelser, opfølgende samtale i plenum
Materiale: Fremvisning på storskærm af videoer hentet på YouTube med tilhørende Lyrics fra Google.
Opgave: Find en musikvideo hvori ordet ’family’ indgår. Oversæt teksten. Hvad handler den om?

Ikke alle besøg er nævnt her. Enkelte har været problematiske. Dem har jeg givet videre til ledelse og bestyrelse undervejs i forløbet.

Sammenhængskraften

I årets løb har jeg deltaget i flere fællesarrangementer, her kan nævnes: musical, juleafslutning og morgensamling. Mange enkeltdele skal falde på plads og indgå i en meningsfuld sammenhæng før en musical er klar

til premieren: arbejdet med rekvisitter, scene, dragter, musik, tekstarbejde, replikker, skuespillet. Men når det så lykkes, er det hele arbejdet værd. Vi så det i år med opførelsen af ”Agrabahs drøm”. Med hjælp fra forældre og pårørende blev hele Ryslinge Friskole til en stor markedsplads med gøglere, tiggere, spraglede tæpper og røgelse, og der blev spillet og sunget så man blev henrykt og bevæget på samme tid.

Juleafslutningen i Nazarethkirken består tilsvarende af enkeltdele som præstens fortælling, korenes fremførelser, fællessangen og til slut lærernes personlige håndtryk efterfulgt af et ”Glædeligt jul”. Ja, så er det jul igen. Og morgensamlingen med fadervor, sange, fortælling, klasseindslag, meddelelser og først og fremmest: glæden ved at deltage sammen med hele skolen. Alle på friskolen, forældre og skolekreds kan opleve det samme, men selvfølgelig på forskellig måde afhængig af hvem man er.

De store begivenheder vokser således op indefra, men med retning mod friskolens værdigrundlag hvor samspillet mellem det fælles og det individuelle er det helt centrale. Det skaber for mig at se sammenhængskraften.

Tilsynsplanen

Tilsynsplanen for skoleåret 2011-2012 er blevet til efter en dialog med Ryslinge Friskoles ledelse og lærere. Ud over deltagelse i undervisning og fællesarrangementer omfatter den deltagelse i møder med ledelse, lærere, bestyrelse og forældre. Jeg har i den forbindelse drøftet lektiecafé, vejledningsstrategier og undervisnings- og evalueringsplaner samt vurderet kvaliteten af anvendt undervisningsmateriale i faglig og pædagogisk henseende. Ryslinge Friskoles undervisnings- og evalueringsplaner kan læses på Ryslinge Friskoles hjemmeside.

Ryslinge Friskole har valgt at formulere eget afgangsprojekt i 9. klasse i stedet for at anvende folkeskolens afgangsprøve. Det indebærer at eleverne skal til en optagelsesprøve før de kan begynde på gymnasiet. Afgangsopgavens udformning med lærervejledning og en tydelig køreplan for elever og opponenter justeres løbende. Ordningen fungerer tilfredsstillende inden for de rammer der er sat af Ministeriet for Børn og Undervisning.

Friskolen har en dygtig ledelse som bestræber sig på at få det optimale ud af de givne rammer. Lærerne har stor faglig og pædagogisk indsigt, de kan samarbejde og reflektere over undervisning, og deres engagement og glæde ved arbejdet har en positiv smittende virkning på eleverne. De er opmærksomme på at efteruddanne sig, fx ved at deltage i Ollerup-kurset og ved selv i samarbejde med uddannelsesleder Erling Grünfeld at planlægge og gennemføre pædagogiske dage om supervision.

Sammenfatning

I indeværende skoleår har jeg været på skolebesøg i indskolingen, på mellemtrinnet og i de ældste klasser hvor jeg har overværet undervisning i bl.a. dansk, engelsk og matematik. På baggrund af den derved opnåede indsigt konkluderer jeg at eleverne har forudsætninger for at klare sig lige så godt som eleverne i folkeskolen. Ryslinge Friskoles samlede undervisningstilbud står ud fra en helhedsvurdering mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Ryslinge Friskole bygger på tillid til at børns udvikling sker i aktivt samarbejde med andre. Skolens virke er præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Den forbereder således eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.