Fremlæggelser

Ryslinge Friskole er en eksamensfri skole. Det betyder at vores elever afslutter i 9. klasse med en projektorienteret afgangsopgave som erstatning for den almindelige FSA.

Eleven får et ½ år til at udarbejde opgaven. I det halve år skal eleven vælge sit tema, udarbejde problemformulering til godkendelse, fordybe sig i emnet, bearbejde oplysninger, samle sin viden i en færdig opgave og fremlægge opgaven.

I juni inviterer skolen til 3 aftener – typisk en tirsdag, onsdag og torsdag - hvor eleverne i 9. kl. fremlægger deres viden mundligt og ved en synliggørelse.

9. klassernes fremlæggelse af deres afgangsopgaver er åbent for alle.

8. kl. står for at bage og servere kaffe og kage til arrangementet.