Pædagogisk weekend

En gang om året tager alle ansatte på pædagogisk weekend for at få tid til længere pædagogisk drøftelse om et emne.

Ofte er det med oplæg fra en person udefra. Dagene kan bruges også til planlægning af arrangementer på skolen el.lign.

Skole og Klub "passes" af forældre, der enten selv tilrettelægger dagen eller i samråd med lærerne og pædagogerne.

Enkelte gange har Højskole- eller Lærerskoleelever overtaget undervisningen.