Generalforsamling

Den årlige generalforsamling arrangeres af bestyrelsen. Beretning om bestyrelsens arbejde i det forløbne år fremlægges.

Bestyrelsen serverer lagkage, mens de fremmødte diskuterer beretningen samt visioner for fremtiden. Årets regnskab og budget for kommende år præsenteres ligeledes for de fremmødte.

Skolens tilsynsførende fremlægger sin beskrivelse af tilsynet med skolen i indeværende skoleår. Der vælges blandt opstillede forældre til ledige pladser i bestyrelsen.