Forældremøder

I løbet af august og september afholdes forældremøder klassevis for 1. til 9. kl.

Her orienteres om planer for skoleåret – af to af klassens lærere", et medlem fra bestyrelsen + evt. skolelederen.

0. kl. har møde for kommende forældre inden sommerferien og et forældremøde i november.