Skolestart

Dagen starter kl. 9.00 med morgensamling. Nye elever og deres familier bydes velkommen.

Lærerne præsenterer sig selv. Efter morgensamling går eleverne i deres klasser sammen med klasselæreren. Nogle forældre vælger at være med i klassen.

Der er fælles rundstykker og te/kaffe i frikvarteret for forældre og ansatte i salen.

Dagen slutter ca. kl. 12.00, hvorefter Klubben er åben for de elever fra 0. kl. – 5. kl., der er meldt ind.