Personalet

MORTEN ANDERSSON

SKOLELEDER

 

ANNE LAMBÆK

VICELEDER - Klasselærer i 8. klasse
Tlf: 2460 2722
mail: wwnns45@gmail.com
Underviser i: Dansk, matematik, fællestime, biologi, idræt og fysik 

JOAN MOGENSEN

SKOLESEKRETÆR
Tlf: 6267 1135
mail: kontoret@ryslingefriskole.dk

MARIANNE ELALLAFI LETH

Klasselærer i 3. klasse
Tlf: 5074 0360
mail:marianneelallafi@gmail.com
Underviser i:
Dansk, matematik, billedfag og madlavning.

JOHANN SILBERBAUER

Delt klasselærer i 2. klasse
Tlf: 6224 4400
mail:johann@silberbauers.dk
Underviser i: Matematik, historie, medie og idræt

LAILA LILHOLT

Klasselærer i 4. klasse
Tlf: 2256 5575
mail:lflilholt@mail.dk
Underviser i:
Dansk, matematik, billedfag og musik.

EYðVØR HUUSGAARD á FLØTTI

Klasselærer i 1. klasse 
Tlf: 2329 9960
Mail: eva.floetti@ryslingefriskole.dk 
Underviser i: dansk, specialundervisning,
værkstedsfag (håndarbejde) og læsevejleder

TINA NIELSEN

Klasselærer I 6. klasse
Tlf: 2992 5323
Mail: tina_kina@hotmail.com
Underviser i: Dansk og tysk og P-fag

Eva Anette Simonsen

Leder af børnehaveklassen
Tlf: 6531 4494
mail: gl.vindinge@tdcadsl.dk

NICOLAi BENTHOLM STRØM

Klasselærer i 7. klasse
Tlf: 2546 5858
mail: nicolaisb8@hotmail.com
underviser i: Dansk, engelsk,
idræt og geografi

marie-terese holm brunse

Klasselærer i 9. klasse
tlf: 2321 8662
mail: marieteresebrunse@gmail.com
underviser: dansk, musik, engelsk, billedfag og drama

Lisbeth Berens Bang

Delt klasselærer i 2. klasse
mobil: 5184 8590
mail: lisbeth.berens.bang@gmail.com
underviser i:
dansk, billedkunst, musik, engelsk, fortælling

Sune Larsen

mail: sunelarsen89@gmail.com
3138 4835
Underviser i: fysik/kemi, biologi, matematik,
IT, geografi og idræt

 

Silas Mølgaard Pedersen

Klasselærer i 5. Klasse. mobil: 6160 2161
mail: silaspedersen82@hotmail.com
Underviser i: dansk, musik og geografi, engelsk, idræt

ANJA NIELSEN

Tlf: 2281 4494
mail: anja5856@gmail.com
Lærer i specialundervisning

JENS KARSTEN HANSEN

Pedel
Tlf: 6062 1809

MARIANNE BREUM

Tlf: 2482 7521
mail:
antonie@ga-net.dk
Klarer alt fra rengøring til læsehjælp

Ulla Haslund

Medhjælper i Klubben
Tlf: 5074 6911
mail:
ullahaslund@hotmail.com

KARINA VEVER

Pædagogmedhjælper i Fritten
Karina er morgenåbner