Tilsynserklæring 2017

Tilsynserklæring 2017

 

 

Tilsyn med undervisningen på Ryslinge Friskole 2016/2017

 

Tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse d. 25. april 2017 ved tilsynsførende Sonja Skygebjerg, tlf. 21644834, mail: sonjaa.skygebjerg@gmail.com

 

 

Og han har aldrig levet

Som klog på det er blevet

Han først ej havde kær

N.F.S. Grundtvig 1834

 

 

 

 

Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler mv. skal forældrekredsen føre tilsyn med at skolens undervisning står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, specielt i fagene dansk, matematik og engelsk. Desuden skal der være mindst en eksternt valgt tilsynsførende, og for øjeblikket varetager jeg den opgave.

 

Med min baggrund som lærer i mere end 40 år på 2 folkeskoler, en højskole og et lærerseminarium samt beskikket censor på læreruddannelsen er det en stor glæde for mig at være tilsynsførende på Ryslinge Friskole.

Jeg anser det således for et privilegium at overvære undervisning og efterfølgende tale med lærerne om læreprocesser og læringsmål. Samtidigt er jeg opmærksom på at trivsel og samarbejde har stor indvirkning på børns læring.

Tilsynsplanen

 

Tilsynsplanen for skoleåret 2016-2017 er blevet til efter en dialog med Ryslinge Friskoles ledelse og lærere. Ud over deltagelse i undervisning og fællesarrangementer omfatter den deltagelse i møder med ledelse, lærere, bestyrelse og forældre. Jeg har i den forbindelse drøftet udbygningen af friskolens fysiske rammer såvel udenfor som indenfor med indvielse af sheltere, køkkenhaver og bålplads, nye lokaler på 1. sal og et nyt musikhus og desuden it-strategier, vejledningsstrategier og undervisnings- og evalueringsplaner samt vurderet kvaliteten af anvendt undervisningsmateriale i faglig og pædagogisk henseende.

 

 

Frihed og fællesskab - Humleby

 

Fredag den 7/10 besøger jeg Humleby, som dette skoleår danner rammen for hele friskolens emneuge. Traditionen tro starter dagen med en fælles morgensamling. Vi synger ”Hvor du sætter din fod” akkompagneret af Silas på klaver og Laila på tværfløjte. Der er en glad forventning i Himmelrummet, det gælder om at få alt klar til den følgende dag. Lørdag er skoledag med forældrebesøg og afslutningen på emneugen.

Jeg går lidt rundt til de forskellige værksteder. Hvert værksted har en leder, der er blevet ansat af lærerbestyrelsen efter at have søgt og fået stillingen. Lederne har efterfølgende stået for at præsentere deres værksteder/virksomheder, hvorefter de øvrige elever har valgt job. Banken står for økonomien, den udbetaler hver morgen løn til alle for gårsdagens arbejde.

Alle virksomheder består af elever fra 0. til 9. klasse. I Bolsjefabrikken møder jeg en mor, som udtaler at børnene lærer at tage ansvar med den opdeling, for de store elever er meget opmærksomme på at de yngste også skal synes om arbejdet. I restaurantens køkken fortæller Jakob fra 1.klasse stolt at han har været med til at skrælle over 1000 gulerødder til dagens ret.

Der produceres overalt: Bagværk, T-shirts, plakater, smykker, møbler bliver polstret, bænke bliver malet, cykler bliver sat i stand, der er wellness for krop og sjæl, der er mediehuset som har lavet en facebookside og en hjemmeside hvor de viser nyheder fra Humleby, og så er der en café – hvor alt kan ske – og Restauranten GOMA. Her sidder jeg senere på dagen og nyder en herlig madpandekage mens Tina fortæller om emneugens målsætning: At bringe virkeligheden ind i skolen og fremme socialt engagement, om at lære at få et minisamfund til at fungere, at der skal være tid og plads til alle, og om hvor vigtigt det er at store og små samarbejder på tværs. Det er med til at skabe mening, og det styrker fællesskabet. Jeg tænker igen på vores morgensang:

 

Du er del af et os.

Der skal mere end én til at elske og slås

Vil du yde dit bedste

For dig selv og din næste,

Må du vælge hver dag mellem tillid og trods:

Er det mig eller os?

?Jens Sejer Andersen/ Sigurd Barret 2001

 

Emneugen bliver efterfølgende evalueret i klasserne og på et lærermøde den 10/10. Undervejs i forløbet holder lærerne et kort møde dagligt kl. 13.

 

Frihed og fællesskab – De Vestindiske Øer

 

Under morgensamlingen den 10/2 2017 opfører 6. kl. scener fra 200 års slavehandel. Et historisk relevant emne i betragtning af 100-året for Danmarks salg af De Vestindiske Øer. Meget betegnende indledes morgensamlingen med Skipper Clements morgensang: Skærm jeres hus med grav og planke. Herefter viser 6. kl. tankevækkende og gribende teateroptrin om slaver der bliver brændemærket af herrefolket og vurderet som kvæg. Frihed og fællesskab er her ikke-eksisterende.

 

 

Her følger glimt fra skoleårets undervisning:

 

Besøg på Ryslinge Friskole d. 11/5 2016

Dansk i 8. kl. med Anne

Emne: Forårsdigte

Optakt: Gå ud i naturen, brug sanserne i fulde drag

Arbejdsform: Skriveværksted

Materiale: Computer, papir og blyant

Opgave: Sæt ord på dine sanseindtryk, form ordene til et digt

Aktuelle læringsmål: At kunne omforme sanseindtryk til ord, at kunne lege med og bearbejde ordmaterialet, at kunne gå fra indtryk til færdig tekst

Opfølgende evaluering: Oplæsning af egne digte i grupper, give/få respons på form og indhold og oplæsning

 

Besøg på Ryslinge Friskole d. 26/5 2016

Dansk i 9. kl. med Tina

Emne: Forberedelse af præsentationen af afgangsprojektet.

Arbejdsform: Individuelt arbejde med vejledning.

I forlængelse af afleveringen af det skriftlige projekt er fokus nu lagt på synliggørelsen. Eleverne udarbejder Power Point- præsentationer som de vil kombinere med den mundtlige fremlæggelse. Jeg spørger ind til deres arbejde: Hvordan begrunder de deres valg af emne? Hvilke metoder har de valgt? Hvilke kilder har de anvendt? Hvordan sikrer de det kildekritiske aspekt? Hvilke æstetiske virkemidler finder de vigtige for netop deres projekt? Hvorfor? Der er substans i svarene, og jeg kan mærke at de er spændte på opponenternes spørgsmål.

Tina har oprettet en intern idébank på nettet hvor såvel lærer som elever kan modtage og respondere på hinandens ideer undervejs.

 

Historie i 7. kl. med Johan

Emne: Tidslinjer med betydning

Arbejdsform: Læreroplæg med eksempler på historiske tidslinjer, gruppearbejde

Materiale: Keynote på computer

Opgave: Søg efter kendte personer i det 20. århundrede, udvælg 15 betydningsfulde danske og 15 betydningsfulde udenlandske personer, begrund valget og placer dem på en tidslinje efter hvornår de er født. I skal arbejde i Keynote og gemme jeres oplysninger i showbie

Aktuelle læringsmål: At kunne indsamle egnet materiale, og efterfølgende kunne forholde sig kritisk til oplysningerne

Opfølgende evaluering: Diskussion på klassen: Hvad vil det sige at være betydningsfuld? Hvem er kendt, og hvem er betydningsfuld? Hvorfor? Hvad med soldaterne der mistede livet under 2. verdenskrig?

 

Besøg på Ryslinge Friskole d.25/8 2016

Dansk i 1. kl. med Lisbeth

Emne: Læsning og skrivning

Arbejdsform: Læreroplæg, fælleslæsning og individuelt arbejde med vejledning

Materiale: ABC – Den første læsning

Opgave: Læs højt sammen: ” i og s er en is, se et i og se et s, se en is…” Pigerne læser, drengene læser, Gustav du kan læse sammen med Jonatan, hvem vil læse alene? Hvem vil mere læse alene?

Skriv i og I i jeres bog

Aktuelle læringsmål: At kunne læse lydrette ord og genkende bogstavlydene i forskellige ord. At kunne holde rigtigt på en blyant og skrive bogstaver tydeligt

Opfølgende evaluering: læselog, læselektier, læse hjemme

 

Børnehaveklassen med Eva Anette

Emne: Rim og remser om Musen Malte, tallet 8

Arbejdsform: Klassesamtale, fælles læsning, individuelt arbejde

Materiale: Sproglig opmærksomhed

Opgave: Sig remsen om Musen Malte for hinanden, find 8 mønter i bogen

Aktuelle læringsmål: Fortælle sammenhængende for hinanden, lytte til læreren, lytte til hinanden, lære at vente til det er deres tur til at fortælle

Opfølgende evaluering: Samtale på klassen

 

Besøg på Ryslinge Friskole d. 26/8 2016

Læsebånd i 3. klasse: Eleverne læser bl.a. i: Kimura, Adam og den hvide dame, Seje sild på glatis, Krigerprinsessen, Kralik og den falske pokal, Lykkestenen, Søn af en bøddel, Psykopedellen, Brug bolden, Tim og løbehjulet, Ditte møder Fløjte-Kaj Kalle og Nadja. Undervejs læser de højt for mig, og de fortæller om det læste.

 

Dansk i 3. kl. med Laila

Emne: Fagtekster

Arbejdsform: Klassesamtale, pararbejde

Materiale: Arbejdsbog til Den sikre læsning, Ryslinge Friskoles hjemmeside

Opgave: Genfortæl fagteksten Skovskolens historie ud fra illustrationerne, find ordet shelter på Ryslinge Friskoles hjemmeside, stil 2 spørgsmål om sheltere

Aktuelle læringsmål: At kunne læse mellem linjerne, finde konkrete oplysninger, søge information, stille spørgsmål til fagtekster

Opfølgende evaluering: Opsamling på klassen

 

Dansk i 2. kl. med Marianne

Emne: Brainstorm

Arbejdsform: pararbejde, gruppearbejde, fælles arbejde

Materiale: Papir og blyant

Opgave: Skriv sammen med sidemanden 5 ord, når I ser det ord jeg skriver på tavlen. (sol) Skriv jeres ord på tavlen. Skriv i grupper 5 ord, når I ser det ord jeg skriver på tavlen (bål) , præsenter jeres ord for hinanden i klassen. Sid i en kreds og send et ord videre til den næste i kredsen. Associer på ordet og send det nye ord videre.

Aktuelle læringsmål: Stimulere fantasien, øve sig i at samarbejde med mange valgmuligheder

Opfølgende evaluering: Samtale på klassen om forløbet

 

Besøg på Ryslinge Friskole den 29/8 2016

Læsebånd i 2. klasse: Eleverne læser bl.a. i : Roselil tager til fest, Sussies gode plan, Tørklædet, Karl og kærligheden, Malte og Simon i Grønland, Den skjulte diamant, Kampen om kronen, Det røde tårns venner, Rune og Rummet, Julie ringer til 112, Julie og gamle Olsen, Woo Doo, Et skelet på lager, Karl og Yrsa på rejse, Leif vender tilbage. Undervejs læser de højt for mig, og de fortæller mig om det læste.

 

Matematik i 5. klasse med Johan

Emne: De fire regningsarter

Arbejdsform: Lærergennemgang, pararbejde, klassesamtale

Materiale: Kontext 5, Programmet Explain everything i Book creater på Ipad

Opgave: Foreslå regnestykker i de fire regningsarter, løs opgaverne og forklar dem ved hjælp af Explain everything på Ipad. Vis fremgangsmåden på skærm.

Aktuelle læringsmål: Husk og forstå de fire regningsarter og den lille tabel

Opfølgende evaluering: Samtale på klassen om forløbet: Hvad har vi lært?

 

Matematik i 4. klasse med Marianne

Emne: Solhøj Feriecenter, tekstopgaver

Arbejdsform: Lærergennemgang, paropgaver, klassesamtale

Materiale: Kontext 4

Opgave: Hvor mange sengepladser er der i Solhøj Feriecenter? Hvordan vil I fordele 120 elever og 5 lærere i de nævnte hytter?

Aktuelle læringsmål: At kombinere forskellige oplysninger på en hensigtsmæssig måde frem til et facit.

Opfølgende evaluering: Opsamling på klassen

 

Matematik i 6. klasse med Anne

Emne: Gangestykker

Arbejdsform: 2 og 2, individuel

Materiale: Mat-fessor (blandede opgaver), talkolonner

Opgave: Lav gangestykker med følgende resultater: 56, 180, 704. 110, 804, 1080 samt regn de blandede opgaver.

Aktuelle læringsmål: Lær den lille tabel og brug den, tydelig orden i de skriftlige afleveringer

Opfølgende evaluering: Lærerrespons på skriftlige afleveringer

 

Besøg på Ryslinge Friskole den 30/8 2016

Tysk i 7. klasse med Tina

Emne: Meine Geschicte

Arbejdsform: Individuel med lærervejledning

Materiale: Showbee på Clio

Opgave: Schreibe deine Geschicte: Ich heisse… Ich bin 13 Jahre alt…

Aktuelle læringsmål: Skrive så meget som muligt, repetition af sein og haben

Opfølgende evaluering: Respons på skriftlige afleveringer

 

Geografi i 9. klasse med Nicolai

Emne: Forurening på landjorden, i luften og i havet

Arbejdsform: Gruppearbejde med fremlæggelser

Materiale: Clio

Opgave: Søg oplysninger om jeres emne, vælg fokusområde og forbered fremlæggelse med PowerPoint

Aktuelle læringsmål: At opnå et større kendskab til affaldsproblemer via projektorienteret arbejde samt komme med forslag til forbedring af miljøet: Hvad kan jeg/vi så gøre?

Opfølgende evaluering: Fremlæggelse med feedback fra opponentgruppe og lærer

 

Historie i 8. klasse med Johan

Emne: Renæssancen i 1600-tallet

Arbejdsform: Se en film sammen om heksebrænding, samtale om filmen

Materiale: En film om Maren Splid fra tiden 1536

Opgave: Lav et brætspil om et stændersamfund

Aktuelle læringsmål: Få indblik i en historisk periode, lav et brætspil om perioden

Opfølgende evaluering: Spil brætspillet

 

Besøg på Ryslinge Friskole d. 7/11 2016

Dansk i 7. kl. med Anne

Emne: Tilbagemelding på afleverede selvskrevne tekster

Materiale: Egne tekster

Arbejdsform: lærerinstruktion, individuelt arbejde, pararbejde

Opgave: Hvad er mine typiske fejl? Find tre typiske fejl, hvad går galt? Fang en makker, fortæl om dine fejl, lyt til makkerens fejl, skift til ny makker

Aktuelle læringsmål: Lær en metode til at undgå fejlene

Opfølgende evaluering: Næste skriftlige aflevering

 

Engelsk i 5. kl. med Silas

Emne: Besøg på en engelsk restaurant

Materiale: Duolingo

Arbejdsform: Gruppearbejde med lærervejledning

Opgave: Fordel rollerne som gæster og tjener, samtal på engelsk om bestilling mm

Aktuelle læringsmål: Anvende engelsk mundtligt, udvide ordforrådet

Opfølgende evaluering: En test med 25 spørgsmål, fælles opfølgning

 

Matematik i 8. kl. med Johan

Emne: Problemregning

Materiale: BonBon-land. Matematik Fessor.dk

Arbejdsform: Gruppearbejde med lærervejledning

Opgave: Løs tekstopgaverne, aflever dem

Aktuelle læringsmål: Lære at læse og forstå en tekst, holde en tydelig orden i løsningsopgaverne

Opfølgende evaluering: Tilbagemelding på de afleverede opgaver

 

Besøg på Ryslinge Friskole d. 8/11 2016

Dansk i 9. kl. med Anne

Klassen deles i to grupper: En julekalendergruppe som selvstændigt udarbejder et manuskript til morgensangens julekalender i december samt en grammatikgruppe med følgende indhold:

Emne: Sproglige finesser

Materiale: Smart Board, papir og blyant

Arbejdsform: Mundtligt arbejde parvis, individuelt arbejde, fælles opfølgning

Opgave: Ligge eller lægge? Af eller ad? Sin eller hans/hendes? Giv eksempler på korrekt anvendelse. Formuler regler for korrekt anvendelse

Aktuelle læringsmål: At få udryddet meget typiske fejl

Opfølgende evaluering: Opgaver på Grammatik

 

Besøg på Ryslinge Friskole d. 5/1 2017

Fællestime i 7., 8. og 9. kl. med Anne og Michael

Emne: Sociale medier

Materiale: DR Dokumentar: Ung, nøgen og udstillet

Arbejdsform: Film og diskussion

Opgave: Diskussion efter filmen: Er det i orden at lægge nøgenbilleder på nettet? Er det lovligt at bytte nøgenbilleder som ligger på nettet?

Aktuelle læringsmål: Få udvidet kendskabet til lovlig og ulovlig brug af internettet

Opfølgende evaluering: Uddybe emnet med en SSP-lærer fra Fåborg-Midtfyn Kommune den følgende fællestime

 

Besøg på Ryslinge Friskole d. 11/11 2017

Dansk i 4. kl. med Eyvør

Emne: Beretning

Materiale: U-landskalender.dk om Tanzania, interaktiv tavle, iPads

Arbejdsform: Læreroplæg og individuel/pararbejde med lærervejledning

Opgave: Lav en foto-beretning. Udvælg fotos fra materialet, indsæt egen tekst, anvend max 180 anslag

Aktuelle læringsmål: Lære genren beretning at kende med indledning, midte og afslutning gennem arbejdet med at fortælle om udvalgte fotos på en sammenhængende måde.

Opfølgende evaluering: Fremlæggelser på klassen med respons fra holdet og lærer

 

Besøg på Ryslinge Friskole d. 12/1 2017

Forberedelse til 100 dags dagen i børnehaveklassen med Eva Annette

På vej til matematik i 9. kl. møder jeg Marianne travlt optaget af at støvsuge den røde løber før den lægges ud til besøgende.

Anledningen er festligholdelsen af at børnene i børnehaveklassen nu har gået i skole i 100 dage.

Indenfor placerer festklædte børn 100 genstande rundt omkring i forskellige former og grupper. Det er fx 100 valnødder i en bunke, 100 forskellige knapper formet som en slange, 100 dominobrikker i lange baner og en plade med de 100 tal placeret som på et skakbræt, hvor der er plads til 100 flødeboller og 100 skumfiduser og 100 glas saftevand i felterne.

Alt er lagt til rette til et dejligt arrangement med indskolingen, forældre og pårørende.

 

Matematik i 9. kl. med Sune

Emne: Ligninger med en ubekendt

Materiale: Opgaver formuleret af Sune fra Kursus

Arbejdsform: Individuel med lærervejledning

Opgave: Find x-værdien, find y-værdien

Aktuelle læringsmål: At mestre de fire regningsarter i 1.gradsligninger

Opfølgende evaluering: Aflevering hver 14. dag med efterfølgende lærerrespons

 

Besøg på Ryslinge Friskole d 13/1 2017

Dansk i 8. kl. med Marie-Terese

Emne: Skriftlig diskussion om mobilfri skole – hvorfor? Hvorfor ikke?

Materiale: 3 artikler om emnet

Arbejdsform: Individuel med lærervejledning

Opgave: Inddrag de tre artikler i en skriftlig diskussion for/imod mobilfri skole, anvend citater korrekt, begrund jeres synspunkter

Opfølgende evaluering: Fortsat arbejde på klassen med vejledning, derefter aflevering med lærerrespons

 

Besøg på Ryslinge Friskole den 10/2 2017

Læsebånd i 1. kl. med Lisbeth

Børnene læser med skuldermakker højt for hinanden om ”Batman i Cirkus” og ”Jan og Lone er på Isby Teater”. Der er læselyst og læseglæde, og børnene har godt fat i de lydrette ord.

 

Børnehaveklassen med Eva Annette og Marianne

Børnehaveklassen har ude-dag med varmt overtøj og medbragte kælke. Der er travlhed både ude og inde. Udenfor skal der hentes brænde til de tre bål ved shelterne, ilden skal holdes ved lige, og der skal varmes vand i de store suppegryder. Indenfor bliver der revet gulerødder og kartofler og selleri til grønsagssuppen, senere bliver der dækket bord ved shelterne så alle kan sidde ude i sneen og nyde den varme suppe.

 

Engelsk i 7. kl. med Nicolai

Emne: Work with grammar

Materiale: Ipad, karton, limstift, farveblyanter, papir og blyant

Arbejdsform: 3 groups work with grammar

Opgave: Make a play with Verbs/ Nouns/ Adjectives and adverbs

Make a poster and make questions/answers about the grammar

Aktuelle læringsmål: Udvide ordforrådet, øve ordklassernes bøjningsformer, kende ordklassernes funktion i sætninger.

Opfølgende evaluering: Gruppearbejdet fremlægges på klassen, de tre spil afprøves i grupperne ?

Samtalens betydning

 

Efter et fire ugers tværfagligt teaterprojekt for 7., 8. og 9. kl. mødte vi den 4/4 talstærkt op til premiere på musicalen ”Brainstorm”. Det er en fantasykomedie, hvor personernes følelser får selvstændigt liv som: Glæde, Triste, Frygt, Afsky og Vrede. Da den 11-årige Agnes flytter fra Århus til Ryslinge, kommer følelserne på hårdt arbejde. The sound of silence af Paul Simon indgik i stykket som et troværdigt udtryk for hvad der kan ske, når samtalen ophører såvel i det enkelte menneske mellem indre følelser og ydre optræden som mellem mennesker indbyrdes:

People talking without speaking

People hearing without listening

Heldigvis for Agnes bliver hun til sidst mødt med kærlighed og forståelse. Det blev en flot forestilling med sjove og iderige danseoptrin og musikalske indslag.

 

9. klasses afgangsprojekt og Ryslinge Friskole

 

Ryslinge Friskole har valgt at formulere eget afgangsprojekt i 9. klasse i stedet for at anvende folkeskolens afgangsprøve. Det indebærer at eleverne skal til en optagelsesprøve før de kan begynde på gymnasiet. For øjeblikket har 9. klasse travlt med deres afgangsprojekter. De selvvalgte emner spænder vidt fra Puch-knallerter, Tro, Drivhuseffekt, Krigen i Syrien, Fattigdom i Danmark, Organisationen Anima, Alzheimers, Rygning, Doping, Identitetstab, Hash, Narkomani, Præmature børn, Ordblinde, Landbrug og dyrevelfærd, Musik og til Velfærdssamfundet. Afgangsopgavens udformning med lærervejledning og en tydelig køreplan for elever og opponenter justeres løbende. Ordningen fungerer tilfredsstillende inden for de rammer der er sat af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

 

Sammenfatning

 

Ryslinge Friskole har en dygtig ledelse som bestræber sig på at få det optimale ud af de givne rammer plus være opmærksom på nye indsatsområder. Nu indgår iPads som hjælpemiddel i hele skoleforløbet, og alle klasselokaler er udstyret med Smartboards, som såvel lærere som elever anvender på en hensigtsmæssig måde i undervisningssituationer. De pædagogiske dage i januar blev denne gang anvendt til at ajourføre fagplaner og forberede synliggørelse af de nye initiativer på Ryslinge Friskoles hjemmeside. Undervejs har Michael og Annes Torsdagsbreve bygget bro mellem skole, hjem og skolekreds

Lærerne har stor faglig og pædagogisk indsigt, de kan samarbejde og reflektere over undervisning, og deres engagement og glæde ved arbejdet har en positiv afsmittende virkning på eleverne.

I indeværende skoleår har jeg været på skolebesøg i indskolingen, på mellemtrinnet og i de ældste klasser hvor jeg har overværet undervisning i bl.a. dansk, engelsk og matematik. Desuden har jeg overværet 9. klasses fremlæggelser af deres afgangsprojekter. På baggrund af den derved opnåede indsigt konkluderer jeg at eleverne har forudsætninger for at klare sig lige så godt som eleverne i folkeskolen.

Ryslinge Friskoles samlede undervisningstilbud står ud fra en helhedsvurdering mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Ryslinge Friskole bygger på tillid til at børns udvikling sker i aktivt samarbejde med andre. Skolens virke er præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Den forbereder således eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Jeg har set det som min opgave at være til stede, en til en, så at sige. Den nære dækning er vigtig: Hvad sker der på friskolen? Hvordan? Hvorfor? Mine besøg har været undersøgende og registrerende, og både Michael og lærerne har været gode til at tage imod mig, ligesom de har været gode til at tage imod nye elever midt i skoleåret. Det er vigtigt at det enkelte barn bliver set.

 

Ryslinge Friskole er en dejlig tidssvarende og veludstyret skole, og jeg giver med sindsro og glæde stafetten videre til min efterfølger som tilsynsførende. Hav det godt allesammen.

 

 

 

 

 

 

 

8