Tilsynsrapport

Skolens tilsynsførende Sonja Skygebjerg har de sidste 5 år (2012-2017) stået for tilsyn og udarbejdelse/fremlæggelse af tilsynserklæring.

Fra 25. april 2017 overtager Jette Olsen hvervet som tilsynsførende.