Tilsynserklæring 2015

Tilsyn med undervisningen på Ryslinge Friskole 2014/2015

Tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse d. 21. april 2015 ved tilsynsførende Sonja Skygebjerg, tlf. 21644834, mail: sonjaa.skygebjerg@gmail.com

Og han har aldrig levet
Som klog på det er blevet
Han først ej havde kær
                    N.F.S. Grundtvig 1834

Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler mv. skal forældrekredsen føre tilsyn med at skolens undervisning står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, specielt i fagene dansk, matematik og engelsk. Desuden skal der være mindst en eksternt valgt tilsynsførende, og for øjeblikket varetager jeg den opgave.

Med min baggrund som lærer i mere end 40 år på 2 folkeskoler, en højskole og et lærerseminarium samt beskikket censor på læreruddannelsen er det en stor glæde for mig at være tilsynsførende på Ryslinge Friskole.

Jeg anser det således for et privilegium at overvære undervisning og efterfølgende tale med lærerne om læreprocesser og læringsmål. Samtidigt er jeg opmærksom på at trivsel og samarbejde har stor indvirkning på børns læring.

Tilsynsplanen

Tilsynsplanen for skoleåret 2014-2015 er blevet til efter en dialog med Ryslinge Friskoles ledelse og lærere. Ud over deltagelse i undervisning og fællesarrangementer omfatter den deltagelse i møder med ledelse, lærere, bestyrelse og forældre. Jeg har i den forbindelse drøftet den nye folkeskolereform sammenholdt med Ryslinge Friskole, læreprocesser og læringsmål, vejledningsstrategier og undervisnings- og evalueringsplaner samt vurderet kvaliteten af anvendt undervisningsmateriale i faglig og pædagogisk henseende. Lærerne er opmærksomme på hvordan evaluering skaber sammenhæng i undervisningen. Samtalerne herom førte til at jeg undervejs i skoleåret i mine beskrivelser af besøg tilføjede punktet: ”Opfølgende evaluering af aktuelle læringsmål”.

 

Her følger glimt fra skoleårets undervisning:

Den åbne skole

”Så gør vi sådan når vi vasker vort tøj
……… tidligt mandag morgen”

Yngste gruppe fra Ryslinge Friskole går og synger denne gamle sangleg sammen med deres lærere, mens de gør de bevægelser der svarer til teksten. Det er fredag den 10. oktober 2014, og vi befinder os udenfor i Forsorgsmuseets fattiggård i Svendborg. Rundt omkring os arbejder mellemste gruppe i værksteder med at lave fedtemadder, vaske tøj på vaskebræt og slå skærver. Tidligere på dagen har de taget os med på en rundvisning, hvor de har vist og fortalt om livet på fattiggården. I rummet for de uværdige fattige har eleverne lavet en tankevækkende udstilling om det at være ensom, fattig, syg og hjemløs.

Museumsinspektør Sarah Smed fortæller mig at samarbejdet mellem Ryslinge Friskole og Forsorgsmuseet er særdeles vellykket. Eleverne er lydhøre og initiativrige. Udsagnet understøttes for mig ved at elever fra mellemste gruppe overtager endnu en rundvisning, denne gang med en skoleklasse fra Tåsinge, da jeg er ved at afslutte mit besøg. Undervejs sidder lærerne udenfor i solen og spiser deres madpakker sammen med eleverne, og jeg får at vide, at der samme aften vil blive fuldt hus igen, for da er forældrene inviteret til at opleve det hele.

Den aktive oplevelsesdag på Svendborg Forsorgsmuseum er afslutningen på friskolens fælles emneuge med titlen: Fattigdom – før og nu. Ældste gruppe har i ugens løb arbejdet med problemstillinger om fattigdom på nationalt og globalt plan. Deres arbejde afsluttes med en debat med en gæstelærer udefra.

Initiativet skal ses i relation til ”Den åbne skole”, som er en af de nye indsatser i folkeskolereformen, der implementeredes fra august 2014, og Annamarie supplerer med at fortælle, at friskolens formål med emneugen er

  • At eleverne kommer tæt ind på begrebet fattigdom, set både i et historisk, som et nutidigt perspektiv
  • At de tilegner sig viden om hvilke faktorer der skaber fattigdom, vilkårene som fattige har levet/lever under, hvad der måtte kunne ændre denne virkelighed – er fattigdom et fælles ansvar?

Emneugen evalueres efterfølgende på teammøder og et lærermøde.

Besøg på Ryslinge Friskole d. 20/8 2014

Fælles morgensamling for hele friskolen med ”Det lysner over agres felt”, Fadervor, præsentation af små makkere (børnehaveklassen) ved store makkere (6. klasse), fællessang: ”Jeg har en rokketand”, fødselsdagssang til Simon samt meddelelser, og som afslutning ønsker Michael alle en god dag.

Dansk i 0. klasse med Eva Annette

Emne: Dagen i dag og Min familie

Arbejdsform: Lærerstyret samtale, individuelt arbejde med lærervejledning

Materiale: Tavle, papir, farver

Opgave: Samtale om dagen i dag: Navn? Måned? Årstal? Årstid? Hvad skal der ske i dag?

Tegn din familie, skriv navn ved personerne.

Aktuelle læringsmål: At kunne lytte til hinanden, lytte og forstå hvad læreren siger, række hånden op, vente med at svare til man bliver spurgt.

Besøg på Ryslinge Friskole d. 21/8 2014

Dansk i 2. klasse med Eidvør

Emne: Navneord og dramatisering

Arbejdsform: Individuelt arbejde med lærervejledning, gruppearbejde med fremlæggelser, klassesamtale.

Materiale: ”Stav 2”, ”Mis med de blå øjne”

Opgave: Søg navneord på billedsiden, skriv ordene med kendeord foran (en/et). Øv jer på replikkerne gruppevis, opfør ”Mis med de blå øjne”. Deltag i samtale om illustrationer til dramaet. Deltag i en klassesamtale om fordeling af fodboldspilstid.

Aktuelle læringsmål: At kunne arbejde med et udvidet kendskab til navneord, at lære at stå frem, at lære at optræde sammen, at styrke de svage elever, at kunne løse en konflikt om fodboldspillet ved en klassesamtale.

Besøg på Ryslinge Friskole d. 22/8 2014

Læsebånd i 1. kl. med Marianne

Emne: Læreroplæsning af ”Min søster er en engel” af Ulf Stark

Læringsmål: At øve sig i at lytte, forstå og samtale om en bog

Matematik i 1. kl. med Marianne

Emne: Optælling af ting i matematikmaterialet og ting i klasseværelset

Arbejdsform: Klassesamtale og individuelt arbejde med lærerstøtte. Fælles opfølgning i klassen.

Materiale: ”Format 1”

Opgave: Tæl genstande på billedet/ i klasseværelset: Hvor mange stole er der på billedet/i klasseværelset? Hvilke stole tæller I med? Kryds af, skriv antal.

Aktuelle læringsmål: Lære at tælle genstande på billeder og i virkeligheden, samt registrere og skrive antallet i matematikheftet med tydelige tal.

Besøg på Ryslinge Friskole d. 10/11 2014

Matematik i 7. kl. med Nicolai

Emne: Koordinatsystemet

Arbejdsform: Lærergennemgang med klassesamtale, individuelle opgaver med vejledning

Materiale: ”Faktor i syvende”

Opgave: Skriv ligningen som en funktion, ex: y = 25 + 10x, indsæt ligningen i et koordinatsystem

Aktuelle læringsmål: Få styr på funktioner

Opfølgende evaluering: Mundtlig, e-matematik

Tysk i 8. kl. med Tina

Emne: Regelmæssige tyske verber

Arbejdsform: Lærergennemgang med eksempler, pararbejde, opfølgning i plenum

Materiale: Kopiark, Kinabøger, tavle

Opgave: Løs opgaver om regelmssige verber, ex: Ich weine, du weinst, er,sie, es weint, wir weinen, Ihr weint, Sie,sie weinen

Aktuelle læringsmål: Øge kendskabet til regelmæssige verber

Opfølgende evaluering: Anvende test på grammatik og test på frie øvelser

Historie i 9. kl. med Johan

Emne: 1. verdenskrig – Krige der forandrede verden

Arbejdsform: Gruppearbejde med vejledning

Materiale: DR’s hjemmeside om 1. verdenskrig

Opgave: Lav et historiespil. Læs og udvælg egnet materiale og klip mm, formuler klare spørgsmål til materialet

Aktuelle læringsmål: Opnå viden om 1. verdenskrig

Opfølgende evaluering: Spille historiespillet på klassen 

Besøg på Ryslinge Friskole d. 11/11 2014

Dansk i 7. kl. med Anne

Emne: Filosofi

Arbejdsform: Gruppearbejde på klassen med øvelse og fælles opsamling.

Materiale: Visdomsord og teksten ” at være og at leve”

Opgave: Forklar visdomsordene

Aktuelle læringsmål: At øge forståelsen for ord og begreber, at kunne læse mellem linjerne

Opfølgende evaluering: Samtale om ”Kys frøen”

Fællestime i 8.-9. kl. med Michael og Anne

Emne: Den nye skolelov

Arbejdsform: Oplæg, gruppearbejde og speed-debat

Materiale: Nuværende skolepraksis

Opgave: Tag stilling til sprogstart, skolen i bevægelse, skoledagens længde og lektiecafé. Hvad mener I? Hvordan? Hvorfor?

Aktuelle læringsmål: At kunne udveksle synspunkter med hinanden om en aktuel problemstilling

Opfølgende evaluering: Besvare uddelt evalueringsark om fællestimernes indhold og form

Matematik i 9. kl. med Anne

Emne: trekantgeometri

Arbejdsform: parvis, fælles, solo med vejledning

Materiale: ”Faktor 9”

Opgave: Bevis sinusrelationen, beregn flagstangens højde

Aktuelle læringsmål: At kunne finde samtlige linjer, mål og vinkler i en trekant, når to mål er oplyst.

Opfølgende evaluering: Aflevering af indskrivning med efterfølgende lærerrespons

Besøg på Ryslinge Friskole d. 12/12 2014

Dansk i 2. klasse med Eidvør

Emne: Fabler

Arbejdsform: Klassesamtale og gruppearbejde

Materiale: ”Da skildpadde fik en ide” og Gepard-drengen” fra Børnenes U-landskalender 2014

Opgave: Hvad er en fabel? Hvad handler fablen om? Hvad drejer fablen sig om?

Aktuelle læringsmål: At kunne læse om fabler og fortælle om det læste

Opfølgende evaluering: Samtale med eleverne om hvad de har lært om fabler. VØL-modellen inddrages: (V: Hvad ved jeg allerede?, Ø: Hvad ønsker jeg at vide?, L: Hvad har jeg lært?)

Dansk i 4. klasse med Marianne

Emne: Litteraturlæsning

Arbejdsform: 3 minutters samtale i grupper vekslende med lærerinstruktion og opsamling

Materiale: ”Drengen der samlede på ord” af Birgit Strandbygaard

Opgave: Skriv stikord til spørgsmål som: Hvad sker der med Peter? Hvorfor samler Albert på ord? Hvad kan men lære af historien?

Aktuelle læringsmål: At kunne samtale om litteratur

Opfølgende evaluering: Samtale om forløbet, overveje næste lån af klassesæt

Besøg på Ryslinge Friskole d. 13/1 2015

Ved morgensamlingen læser eleverne i 3. klasse ”Lille Sorte Sambo” højt for os på skift, mens deres illustrationer til teksten vises på storskærm.

Engelsk i 9. klasse med Nicolai

Emne: Uregelmæssige engelske verber, litteraturarbejde på engelsk

Arbejdsform: Læreroplæg, pararbejde, gruppearbejde med oplæsning.

Materiale: ”The Beach” af Alex Garland

Opgave: Go for the irregular verbs, write the missing forms of the verbs for instance: take, took, taken or sing, sang, song. (You have got ‘sang’, then write ‘sing’, ‘sang’, ‘song’). Then read aloud  “A letter for my parents” in your own version in your group.

Aktuelle læringsmål: Udvide ordforrådet, være fortrolig med grammatikken, være forberedte, lave engelske tekster med indhold, anvende sproget funktionelt.

Opfølgende evaluering: Lærerrespons på de afleverede engelske tekster: ”A letter for my parents” .

Dansk i 6. klasse med Marie-Terese

Emne: Fællesskab

Arbejdsform: Projektarbejde, individuelt/i grupper

Materiale: Egne tekster, interviews, tekster hentet på internettet, på biblioteket mm.

Opgave: Vælg emne, formuler problemformulering i relation til jeres valgte emne og det overordnede emne, nemlig Fællesskab. Formuler spørgsmål, forhold jer undersøgende til jeres emne.

Aktuelle læringsmål: Selv at kunne gå på opdagelse, at forholde sig undersøgende til emnet, kontakte personer, gennemføre interviews, formulere sig mundtligt og skriftligt om projektet.

Opfølgende evaluering: Mundtlig fremlæggelse på klassen med lærerrespons, efterfølgende samtale på klassen  om forløbet.

Besøg på Ryslinge Friskole d. 17/2 2015:

Dansk i 1. kl. med Laila

Først har klassen en halv time med læsebånd.

Alle elever læser på livet løs i frilæsningsbøger som ”Søren og Mette”-bøger, ”Den første læsebog” samt ”Dingo”-bøger med lydrette ord.

Dernæst har klassen dansk.

Emne: Hente-diktat og Den første læsning

Arbejdsform: Lærergennemgang, individuel opgave med respons, fælles læsning

Materiale: Ordkort, Den første læsning

Opgave: Hent seks ordkort forskellige steder i klasselokalet, fx: for, kommer, hjem, os, hvad, ham. Skriv ordene under hinanden i arbejdsheftet. Tas-ke, læs lydene, hvad står der? Læs Adam på ferie højt sammen, mens I peger på teksten.

Aktuelle læringsmål: Give rutiner og gode læsevaner. Opnå sikkerhed i de 120 ord.

Opfølgende evaluering: Læsebånd med lærerrespons samt læselog

Dansk i 3. kl. med Annemarie

Emne: Fremlæggelser af faglige emner med stikordskort, oplevelser i vinterferien

Arbejdsform: Individuel fremlæggelse med lærerrespons, klassesamtale

Materiale: Uddelt fagark, oplysninger hentet på internettet, egne oplevelser

Opgave: Fortæl med dine egne ord om Radioens udvikling, anvend stikordskort. Fortæl hinanden om jeres oplevelser i vinterferien.

Aktuelle læringsmål: At kunne fremlægge et fagligt emne, at opnå erfaringer med at blive set og hørt.

Opfølgende evaluering: Samtale om brug af stikordskort i forbindelse med en fremlæggelse

Besøg på Ryslinge Friskole d. 24/2 2015

Hele skolen har en halv times læsebånd efter morgensamlingen, og i 3. klasse, hvor jeg befinder mig, læser mange for øjeblikket i fagbøger som ”Heste”, ”Livet i urtiden”, ”Nordiske guder”, ”Politikens store fuglebog” og ”Chokolade”. Børnene læser gerne højt for mig. Når de kommer til et nyt ord, anvender de forskellige læsestrategier på en hensigtsmæssig måde. De inddeler fx ordet i stavelser, lydstaver eller gætter ordet ud fra konteksten. På den måde går de ikke i stå i deres læsning. Vi samtaler også om indholdet i deres tekst. Der er en dejlig læseatmosfære i klassen.

Dansk i 3. kl. med Annemarie

Emne: Orddiktat

Arbejdsform: Lærerstyret undervisning

Materiale: ”Stav 3”

Opgave: Lyt til første læreroplæsning af tekst. Skriv de dikterede ord, fx ’lignede’, ’dette’, ’svømmehud’. Ret om nødvendigt stavefejl efter anden læreroplæsning. Aflever det skrevne til læreren.

Aktuelle læringsmål: At lære at stave korrekt

Opfølgende evaluering: Lærerrespons på orddiktaten.  

Besøg på Ryslinge Friskole d. 23/3 2015

Dansk i 0. klasse med Eva Annette

Emne: Dagen i dag og bogstaverne æ, ø, å

Arbejdsform: Lærerstyret samtale, bogstavlege og -sange, individuelt arbejde

Materiale: ”Hop ombord i lyd og ord” af Anne Grethe Lindequist

Opgave: Find bogstavet æ i ordene, skriv bogstavet æ i bogstavheftet, syng sammen: ”æ,æ,æ, vi skal lære æ / æ i æble…” Fortsæt med bogstaverne ø og å.

Aktuelle læringsmål: Lære bogstavernes navne, lyd og form. Se dem i en kontekst.

Opfølgende evaluering: DLB-prøven (Dansk lyd- og bogstavkendskab i børnehaveklassen)

Generalprøve på musicalen ”Distortion”

Klokken 10 samme dag var der generalprøve på årets musical, som 7., 8. og 9. klasse havde arbejdet tværfagligt med i tre uger.

Jeg sad spændt i salen sammen med elever og ansatte og ventede på at tæppet skulle gå. Fra første anslag blev jeg fuldstændig blæst omkuld af skuespillernes og musikernes fremførelse af stykket. Aktørernes spilleglæde og kunnen var uimodståelig, X Factor-holdet fra DR kunne godt pakke sammen da musical-holdet på Ryslinge Friskole foldede sig ud. Sceneopsætningen var genial, og sammenholdet, mangfoldigheden, det høje musikalske niveau slog X Factor med flere længder. Efter forestillingen skulle et par sceneovergange repeteres, og så var alt ellers klar til premieren den følgende aften. Jeg følte mig let om hjertet da jeg forlod forestillingen, sådan som man gør når man har haft en god oplevelse.

9. klasses afgangsprojekt og Ryslinge Friskole

Ryslinge Friskole har valgt at formulere eget afgangsprojekt i 9. klasse i stedet for at anvende folkeskolens afgangsprøve. Det indebærer at eleverne skal til en optagelsesprøve før de kan begynde på gymnasiet. For øjeblikket har 9. klasse travlt med deres afgangsprojekter. De selvvalgte emner spænder vidt fra ”Opdragelse”, ”Angst”, ”Lektier”, ”Sociale medier”, ”Digital overvågning”, ”Vejen til lykke”, ”Menneskerettigheder” og ”Aktiv dødshjælp” til ”Privatlivets fred”.

Afgangsopgavens udformning med lærervejledning og en tydelig køreplan for elever og opponenter justeres løbende. Ordningen fungerer tilfredsstillende inden for de rammer der er sat af Ministeriet for Børn og Undervisning.

Friskolen har en dygtig ledelse som bestræber sig på at få det optimale ud af de givne rammer. Lærerne har stor faglig og pædagogisk indsigt, de kan samarbejde og reflektere over undervisning, og deres engagement og glæde ved arbejdet har en positiv smittende virkning på eleverne. De  efteruddanner sig fx ved at planlægge og gennemføre pædagogiske dage om Cooperativ learning i samarbejde med CL instruktør Mette Meiniche. CL er en måde at strukturere undervisning på så der bliver mere fokus på elevdeltagelse. Lærerne har efterfølgende på et teammøde besluttet at arbejde videre med CL på forskellig måde.  

Sammenfatning

I indeværende skoleår har jeg været på skolebesøg i indskolingen, på mellemtrinnet og i de ældste klasser hvor jeg har overværet undervisning i bl.a. dansk, engelsk og matematik. Desuden har jeg overværet 9. klasses fremlæggelser af deres afgangsprojekter. På baggrund af den derved opnåede indsigt konkluderer jeg at eleverne har forudsætninger for at klare sig lige så godt som eleverne i folkeskolen.

Ryslinge Friskoles samlede undervisningstilbud står ud fra en helhedsvurdering mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Ryslinge Friskole bygger på tillid til at børns udvikling sker i aktivt samarbejde med andre. Skolens virke er præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Den forbereder således eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.