formandens beretning

BERETNING 2017 V/ CLAUS ENEVOLDSEN

Der er år hvor vi på Ryslinge Friskole tænker store tanker, lægger planer og spejder mod horisonten. Så er der andre år hvor vi trækker i arbejdstøjet og fører planerne ud i livet. I det forgangne år har alle omkring Ryslinge Friskole i den grad haft arbejdstøjet på.

Vi har taget to nye, store og lækre klasseværelser i brug. Vi har fået et fint og stort klasseværelse ovenover Fritten. Vi har fået restaureret de to gamle skolestuer, så skolen nu snart har både et nyt bibliotek og et nyt lærerværelse med plads til forberedelse, og ikke mindste er Fløjte-Emils friser igen blevet shinet op, så vi kan nyde dem i mange år fremover.

Vi har fejret Jens’ jubilæum. Vi har forberedt reklamefoldere og foldere, der skal hjælpe med at få overblik over arrangementerne i løbet af året – de foldere får i snart at se. I bestyrelsen har vi haft vores 9. klasses afgangsprojekt igennem et mindre serviceeftersyn.

Vi har fået nyt gulv på gangene, vi har netop startet en før-skole SFO op. Vi har fået interaktive tavler i alle klasselokaler og vi er startet op med iPads i mellemgruppen. Nå, ja, så har vi også købt et musikhus.

Jeg bliver næsten helt forpustet af at nævne alle de tiltag, der er igangsat over det seneste år. Nu trænger vi vist alle sammen til at trække vejret helt ned i maven – men ikke alt for længe, snart bliver det tid til at spejde mod nye horisonter.

Vi skal finde ud af hvordan vi skal bruge vores nye musikhus, skal vi tilbyde musikundervisning efter skoletid? Vi kommer nok også til at søge fondsmidler, så vi kan forny vores arsenal af instrumenter og andet udstyr.

Vi mangler stadigvæk store faglokaler til de fag, der i gamle dage hed: husgerning, fysik/kemi og sløjd.

Når man laver sådan en stor satsning på IT-siden, som vi har gjort, så er det også nødvendigt at evaluere den, det bliver en opgave til det kommende år.

Sammen med det faglige personale vil vi kigge på valgfagene i udskolingen, så vi sikrer os at der bliver ved med at være et spændende og tidssvarende udbud af valgfag.

Men inden vi spejder mod horisonten igen, er det tid til at takke hverdagens helte.

Jeg vil takke vores personale, der i den grad har ydet en kæmpe indsats i det forgangne år. De ting jeg nævner her er et udpluk af de arbejdsopgaver, der har været ud over deres almindelige arbejde.

Tak til kontoret for at følge op på arkitekter og håndværkere, og for at sørge for at den administrative del af ombygningerne er gået så godt.

Tak til Jens for at hjælpe håndværkere og arrangere arbejdsdage, og for at gå forrest med motorsaven, dengang vi skulle gøre plads til det nye musikhus.

Tak til lærerne, der har knoklet for at få taget de nye IT-hjælpemidler i brug og for at få struktureret en hverdag, der nu også - for flere klassers vedkommende - indeholder en iPad.

Ikke mindst en stor tak til Sonja, der i mange år har hjulpet os forældre med at holde tilsyn med undervisningen på Ryslinge Friskole. Der er kommet nye regler for tilsyn på de frie skoler, og det er sidste gang Sonja præsenterer sin tilsynsrapport her på stedet. Sonja, tak for din store indsats igennem mange år.

Tak til Rikke og Line som går ud af bestyrelsen i aften og som begge har ydet en stor indsats. Også tak til resten af bestyrelsen for et fantastisk godt arbejde i det forgangne år, jeg glæder mig til at fortsætte det gode samarbejde.

Tak til alle forældrene, der gang på gang hjælper med at pleje vores fællesskab her på Ryslinge Friskole.

Sidst men bestemt ikke mindst vil jeg gerne takke personalet i vores SFO, der har været igennem en rivende udvikling. Med kort varsel har de fået stablet en før-skole SFO på benene. Endda en før-skole SFO, der i den grad ikke er en spareøvelse, men et solidt stykke pædagogisk arbejde, der allerede er kommet godt fra start.

Ikke nok med at de har tilrettelagt det pædagogiske program, nej de har også trukket i arbejdstøjet og har selv malet og indrettet lokalerne, endda med et meget lille budget.

Og da vores SFOs leder anmod om orlov med kort varsel, så tog personalet i SFO’en over og fyldte hullerne i vagtplanen og fik dagligdagen til at fungere. Selv i aften, hvor vi afholder vores generalforsamling er det dem, der træder til og ser efter de mindste af vores børn. Tak for det.

I det hele taget tak til alle for et fantastisk år på Ryslinge Friskole.