Tilsynserklæring 2014

Tilsyn med undervisningen på Ryslinge Friskole 2013/2014

Tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse d. 23. april 2014 ved tilsynsførende Sonja Skygebjerg, tlf. 21644834, mail: sonja.skygebjerg@live.dk

Og han har aldrig levet
Som klog på det er blevet
Han først ej havde kær
N.F.S. Grundtvig 1834

Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler mv. skal forældrekredsen føre tilsyn med at skolens undervisning står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, specielt i fagene dansk, matematik og engelsk. Desuden skal der være mindst en eksternt valgt tilsynsførende, og for øjeblikket varetager jeg den opgave.

Med min baggrund som lærer i mere end 40 år på 2 folkeskoler, en højskole og et lærerseminarium samt beskikket censor på læreruddannelsen er det en stor glæde for mig at være tilsynsførende på Ryslinge Friskole.

Jeg anser det således for at være et privilegium at overvære undervisning og efterfølgende tale med lærerne om læreprocesser og læringsmål. Samtidigt er jeg opmærksom på at trivsel og samarbejde har stor indvirkning på børns læring.

Tilsynsplanen

Tilsynsplanen for skoleåret 2013-2014 er blevet til efter en dialog med Ryslinge Friskoles ledelse og lærere. Ud over deltagelse i undervisning og fællesarrangementer omfatter den deltagelse i møder med ledelse, lærere, bestyrelse og forældre. Jeg har i den forbindelse drøftet den nye folkeskolereform sammenholdt med Ryslinge Friskole, læreprocesser og læringsmål, vejledningsstrategier og undervisnings- og evalueringsplaner samt vurderet kvaliteten af anvendt undervisningsmateriale i faglig og pædagogisk henseende. Ryslinge Friskoles undervisnings- og evalueringsplaner kan læses på Ryslinge Friskoles hjemmeside, mens årsplanerne findes på Forældreintra.

Forældresamarbejdet

Ryslinge Friskole har nu fået eget skolebibliotek med skønlitteratur, faglitteratur og billedbøger. Begyndelsen til det var en mængde papkasser fyldt med bøger købt på en auktion fra en lukket friskole, og takket være en solid arbejdsindsats fra skolekreds og forældre lykkedes det at få biblioteket op at stå i løbet af kort tid. Det nedlagte bibliotek i Ryslinge betød alternativt at børnene var henvist til at tage til Ringe Bibliotek når der skulle lånes bøger.

Og når vi nu er ved forældresamarbejdet, så skal I bare vide, kære forældre, at I bliver rost når læreren ser hvordan I hjemme har hjulpet jeres barn med at skrive enerne under enerne og tierne under tierne i regnehæftet. Der skal så lidt til: En leg med at træne gangetabellerne, se børnene øve sig i at skrive tydelige tal og bogstaver eller høre dem læse højt. Alt sammen har en stor virkning og skaber stærke bånd i barnets bevidsthed om sammenhængen mellem skole og hjem.

Oplevelser med læsebånd

Det er tirsdag morgen. Hele skolen har en halv times læsebånd, og i 8. kl., hvor jeg befinder mig, læses der på livet løs. Selv har jeg valgt bogen ”Zappa” som klassen senere på dagen skal sammenholde med filmen af samme navn. Indledningen lyder sådan her: ”Den 4. juli 1961. Linje 2 skramlede ind på endestationen og stoppede med et metallisk hviiin…” Omkring mig ser jeg titler som ”En kvindes pris”, ”Sjælefanger”, ”Krigeren”, ”Matched”, ”Harry Potter 6”, ”Mit utrolige liv”, ”Døden i dine øjne”.

Et par dage senere er jeg inde hos 6. klasse. Her låner jeg ”Kanongode fortællinger” af Trine May. Klassen arbejder for tiden med tekster fra bogen, bl.a. ”Valravnen”, en folkevise fra middelalderen. Bogen indeholder også uddrag af en moderne roman der er inspireret af folkevisen, nemlig ”Valravnen” fra 2003 skrevet af Cecilie Eken. Omkring mig sidder børn og læser i ”Hobitten”, ”Vildheks”, ”Iqbal Farook”, ”Bogen om Pippi Langstrømpe”, ”Alt om Rooney”, ”Jackeys TV-pony”.

Der er en helt speciel fordybelsesro i klassen, og det er dejligt at sidde og læse sammen med børnene. Den halve times læsning slutter med at hver enkelt elev noterer dato, antal læste sider samt antal læseminutter i et læsebåndshæfte.

En rugbrødsdag med læsebånd, orddiktat og kortfilm

En dag efter 24 timers løbet og før forældrefesten og skolefesten for alle skolens elever besøger jeg 5. kl. Læreren fortæller mig at jeg kommer på en almindelig rugbrødsdag. Det er jeg helt indstillet på, og udtrykket får mig til at tænke på digteren Per Højholt, der fremhævede om ikke rugbrødsdage så farven grå, for gråt var ifølge Per Højholt ikke bare gråt, nej, farven indeholdt mange forskellige nuancer, og den kunne slet ikke undværes i farveskalaen, men den kunne være svær at få øje på.(Per Højholt: Cezannes metode.)

Efter friskolens fælles morgensamling begynder rugbrødsdagen med læsebånd. Læsningen kombineres med notatskrivning i logbogen. Her skal eleverne forholde sig til spørgsmål som: Hvad synes jeg om af det læste? Hvad synes jeg ikke om? Hvad undrer jeg mig over? Læreren forklarer mig at det gælder om at undgå automatlæsning hvor eleverne læser uden at forholde sig til og reflektere over det læste.

Bagefter er der orddiktat. Eleverne lytter til lærerens oplæsning af en tekst. Specifikke ord, som indgår i teksten, dikteres enkeltvis, og eleverne skiver dem på de tomme pladser i deres egen tekst. Efter en sidste oplæsning modtager læreren elevhæfterne. På den måde kan læreren følge med i og støtte elevernes skrive- og staveudvikling. 

Rugbrødsdagen slutter for mit vedkommende med kortfilmen ”Buldermanden”. Filmen handler om Skrupsak, Ida og mormor. Det er en vedkommende film om at føle sig jaloux, misforstået og bange. Eleverne er allerede sporet ind på filmiske virkemidler som synsvinkelforhold, klipning mm. De skriver stikord ned undervejs, og de er lysvågne. Jeg får ikke hele seancen med, men jeg ser hvordan undervisningen er nøje tilrettelagt med oplevelse, filmanalyse og samtale som fællesnævner, og jeg ser hvordan eleverne er ved at udvikle en bevidsthed om hvad film er, og hvordan film virker.

Et signalement af besøg i forskellige klasser og fag

Besøg på Ryslinge Friskole d. 14/5 2013:

Dansk i 3. kl. med Trine
Emne: Skriftlig fremstilling.
Arbejdsform: Individuelt arbejde med lærervejledning
Materiale: ”Den gule brik”, blyant, papir.
Opgave: Skriv selv slutningen af historien ”Den gule brik”, læs korrektur, læs historien højt i klassen, hæng historien op på opslagstavlen.
Læringsmål: Kombinere fortællelyst med træning i retskrivning

Engelsk i 5. kl. med Anne Marie
Emne: Tillægsord på engelsk, skriftlig fremstilling på engelsk
Arbejdsform: Lærergennemgang, gruppearbejde med lærervejledning
Materiale: Wonderkids, Wings
Opgave: Listen to the words: Muscular, weak, speedy, calm. Use the words in your story.
Læringsmål: Træne skriftlig fremstilling på engelsk, forholde sig til brug af tillægsord/adjectives.

Dansk i 9. kl. med Anne
Emne: Afgangsopgaver og korrespondance
Arbejdsform: Elevpræsentation, læreroplæg og vejledning i forbindelse med brevskrivning.
Materiale: Afgangsopgaven
Opgave: Præsentation og aflevering af den skriftlige afgangsopgave, formulering af brev til opponent.
Læringsmål: At være checket når man skriver et formelt brev.

Besøg på Ryslinge Friskole d. 25/6 2013:

Fællestime for 7., 8. og 9. kl. med Michael
Evaluering af årets fællestimer
Arbejdsform: Gruppedrøftelse, aflevering af personlig skriftlig besvarelse, opfølgning i plenum
Materiale: Skriftlig spørgeskema
Opgave: Besvar spørgsmålene, ex: Hvilke emner var væsentlige? Hvorfor? Hvad har jeg lært? Hvordan har jeg lært?
Læringsmål: At give eleverne redskaber til at blive aktive borgere i samfundet

Dansk i 7. kl. med Johann:
Emne: Litteraturlæsning
Arbejdsform: Pararbejde med oplæsning og samtale
Materiale: ”Morfars million – Rejsen” af Anders Rostrup Lorentzen, 2007.
Opgave: Hvad handler jeres udvalgte kapitel om? Illustrer kapitlet, gerne med talebobler.
Læringsmål: At lære at gå fra ord til visuelle udtryk

Musik i 4. kl. med Laila:
Emne: Sammenspil
Arbejdsform: Spille i et band
Materiale: Keyboards, guitarer, trommer, rytmeinstrumenter, stemmer
Opgave: Opføre: ”Hør mig nu” og ”Hvem er venner”
Læringsmål: At lære at synge i mikrofon og spille på forskellige instrumenter. At opøve en samlet musikalsk opmærksomhed.

Besøg på Ryslinge Friskole d. 8/9 2013:

Dansk i 9. kl. med Tina
Emne: Fantasy
Arbejdsform: Projektarbejde
Materiale: ”Djævelens lærling” af Kenneth Bøgh Andersen
Opgave: Selvvalgt begrundet arbejde med udgangspunkt i ”Djævelens lærling” med evaluering
Læringsmål: At få kendskab til alle projektarbejdsformens faser som forarbejde til 9. klasses afgangsprojekt.

Dansk i 8. kl. med Nicolai
Emne: Bog og film
Arbejdsform: Se filmen sammen, løse opgaver individuelt, samtale i plenum.
Materiale: Bogen ”Zappa” af Bjarne Reuter, filmen ”Zappa” af Bille August
Opgave: Undersøg forskelle mellem bog og film, hvordan skabes der i filmen en stemning af uhygge og spænding?
Læringsmål: At lære filmens virkemidler at kende.

Besøg på Ryslinge Friskole d. 10/9 2013:

Matematik i 6. kl. med Marianne
Emne: Brøker
Arbejdsform: Læreroplæg med rytmeøvelse, individuelt arbejde med vejledning
Materiale: ”Format 6” plus ekstraopgaver
Opgave: Forkort og forlæng brøker
Læringsmål: Se sammenhængen mellem brøker og decimaltal

Besøg på Ryslinge Friskole d. 23/9 2013

Dansk i 1. kl. med Eydvør
Emne: Nye ord og dagens bogstavArbejdsform: Sidde i lyttehjørnet tæt ved tavlen med fælles øvelser, elevopgaver med vejledning
Materiale: ”Den første læsning”, Bogstavbogen
Opgave: Lære nye ord: han, hun, læser, leger, spiller, bog. Koble lyde og ord sammen, Undersøge og anvende bogstavet ’å’: Hvordan lyder det? Hvordan ser det ud? Hvordan skrives det? Hvordan indgår det i et ord, fx ’små’?
Læringsmål: At skrive og læse enkle ord og tekster

Matematik i 4. kl. med Jacob
Emne: Gangeopgaver
Arbejdsform: Lærergennemgang og individuelt arbejde med vejledning
Materiale: ”Kontext 4”
Opgave: Gang tocifrede tal, fx 5 x  28, ved først at gange tierne, dernæst enerne, læg så de to resultater sammen, dvs.: 5 x 20 = 100, 5 x 8 = 40, 100 + 40 = 140. Husk i jeres hæfte at skrive enerne under enerne, tierne under tierne osv.
Læringsmål: At lære at gange tocifrede gangestykke

Engelsk i 7. kl. med Nicolai
Emne: Reading for learning and Make a film
Arbejdsform: Pararbejde og gruppearbejde
Materiale: ”The babysitter story”
Opgave: As a starter in ten minutes: Read and translate two and two. Then continue your film work: “The babysitter story – an urban legend”.
Læringsmål: Fokus på tydelig udtale og øget ordforråd

Besøg på Ryslinge Friskole d. 24/9 2013

Dansk i Bh. kl. med Eva Anette
Emne: Rim og remserArbejdsform: Fællesarbejde med oplæsning og opgaverMateriale: En rimebog lavet af eleverne med egne rim og illustrationerOpgave: Peg og læs alene eller i kor: ”Karla har en lille ko – og den har kæmpesko”. Farvelæg jeres illustrationer til rimene.Læringsmål: Fokus på begyndende læsning og at lytte til og forstå en fælles besked.

Dansk i 3. kl. med Marianne
Emne: Humleby
Arbejdsform: Fælles arbejde  med individuelle fremlæggelser
Materiale: En selvlavet by af lamineret karton, papæsker, tapetprøver, lim og farver, computere til skriftlig fremstilling m.m.
Opgave: Skriftlig og mundtlig præsentation af byens beboere, deres huse og indbyrdes relationer. Fortsat arbejde med beboernes huse.
Læringsmål: At skabe en person med ord og billeder. Sammen med klassen at skabe en by. Fremme kommunikative evner gennem præsentation af byens beboere og deres netværk.

Dansk i 2. kl. med Anne Marie
Emne: Sammensatte ord
Arbejdsform: Fælles samtale, læreroplæg, individuelle opgaver med vejledning
Materiale: ”Min allerførste Mango”, ”Grammatik i indskolingen”.
Opgave: Læs ordene: lege, vand, hus, sand m.m. Skriv så mange sammensatte ord som muligt, lav sammen verdens længste ordslange.
Læringsmål: Udvikling af ordkundskab og konstruktion af sprog

Besøg på Ryslinge Friskole d. 5/11 2013:

Dansk i 5. kl. med Laila
Emne: Orddiktat
Arbejdsform: Lærerstyret undervisning
Materiale: ”Stav 5”.
Opgave: Lyt til første læreroplæsning af tekst. Skriv de dikterede ord, fx `opfundet`, tilsvarende`. Ret om nødvendigt stavefejl ved anden læreroplæsning. Aflever det skrevne til læreren.
Læringsmål: At skærpe opmærksomheden på sprogregler. At lære at stave korrekt.

Dansk i 6. kl. med Anne
Emne: Fup eller fakta
Arbejdsform: Gruppearbejde med vejledning
Materiale: Fup eller fakta filmstrimmel
Opgave: Formuler hver tre gribende beskrivelser med masser af tillægsord under overskriften: Mit liv på film. Læs skiftevis det skrevne højt for hinanden, og byd ind med hvad der mon er fup, og hvad der er fakta.
Læringsmål: At træne mundtligt dansk i det beskrivende sprog, at finde nye informationer om hinanden og teambuilde, at sætte fokus på tillægsord, at træne højtlæsning og turde læse for hinanden.

Dansk i 4. kl. med Laila
Emne: Navneordenes bøjning
Arbejdsform: Klassesamtale, øvelser med vejledning
Materiale: `”Stav 4”
Opgave: Hvad tænker I når I ser de to ord: gris – grisene? Hvad med hus – husene? Er der en regel for ordene? Hvad er fælles for navneordene? Skriv navneord i ubestemt og bestemt ental samt ubestemt og bestemt flertal.
Læringsmål: At blive opmærksom på sprogregler, her med fokus på navneord. At kunne samtale om et fagligt emne.

Besøg på Ryslinge Friskole d. 8/1 2014:

Musik i 1. kl. med Marie-Therese

Emne: Musikalske aftaler og oplevelser
Arbejdsform: Sidde i kreds, synge, spille og danse sammen med lærerintroduktion og klaverakkompagnement.
Materiale: Klaver, sangstemmer, rytmeinstrumenter.
Opgave: Synge velkomstsang, kombinere sang og rytmespil/klap, synge og danse en folkedans, lytte til hinanden.
Læringsmål: Give rutiner og vaner i musiklokalet, udvikle rytme- og pulsfornemmelser, øge kendskabet til rytmiske virkemidler via rotation mellem forskellige rytmeinstrumenter.

Matematik i 4. kl. med Thomas R.
Emne: Afrunding af decimaltal
Arbejdsform: Læreroplæg, pararbejde med lærervejledning, fremlæggelser af opgaveløsning i plenum..
Materiale: ”Kontext 4”, Tilbudsaviser fra Kvickly, Lidl og Fakta
Opgave: Find varer i tilbudsaviserne som koster mellem 10 kr. og 20 kr./ 20 kr. og 30 kr. Klip dem ud og lim dem op på papir. Afrund priserne i hver gruppe til hele kr. Læg de afrundede beløb sammen, og læg de oprindelige beløb sammen. Hvor stor er forskellen på de to tal? Hvorfor?
Læringsmål: Udvikle evnen til samarbejde, få ideer om at matematiske teorier også findes i hverdagen.

Musik i 6. kl. med Thomas B.   
Emne: akkorders opbygning og indøvning af stemmer på forskellige instrumenter
Arbejdsform: Læreroplæg med klavereksempler på dur- og molakkorder, gruppearbejde om indøvning af instrumentalstemmer med lærervejledning
Materiale: bas, guitarer, keyboards, rytmeinstrumenter, trommer, sangstemmer
Opgave: Indøve instrumentalstemmer til Thomas Helmigs sang: ”Jeg tager imod”.
Læringsmål: Kunne høre forskel på en durakkord og en molakkord, se sammenhængen mellem musikteori og praksis.

Besøg på Ryslinge Friskole d. 25/2 2014:

Fysik i 7. kl. med Morten

Emne: Fotosyntese
Arbejdsform: Lærergennemgang med samtale
Materiale: ”Ny Prisma. Fysik og Kemi, 7. kl.”
Opgave: Forklar med egne ord hvad fotosyntese og stivelse er.
Læringsmål: Opnå forståelse for CO2 balance og jordens betingelse for liv.

9. klasses afgangsprojekt og Ryslinge Friskole

Ryslinge Friskole har valgt at formulere eget afgangsprojekt i 9. klasse i stedet for at anvende folkeskolens afgangsprøve. Det indebærer at eleverne skal til en optagelsesprøve før de kan begynde på gymnasiet. Afgangsopgavens udformning med lærervejledning og en tydelig køreplan for elever og opponenter justeres løbende. Ordningen fungerer tilfredsstillende inden for de rammer der er sat af Ministeriet for Børn og Undervisning.

I skrivende stund har 9. kl. travlt med deres afgangsprojekter. Titlerne vidner om et alsidigt emnevalg: ”Hjælpeorganisationer”, ”Tourettes syndrom”, ”Spiseforstyrrelser”, ”Homofobi og det at være anderledes”, ”Kina som stormagt”, ”Virksomheders brug af sociale medier”, ”Integration”, ”Psykopater”, ”Musikkens indflydelse på mennesket”, ”Plejebørn”, ”Illegale stoffer i DK”, ”Fedme i USA og DK” og ”Doping”. Det bliver spændende at se hvordan de skriftlige opgaver og de mundtlige fremlæggelser indfrier kravene til projektet, herunder evnen til at besvare og perspektivere spørgsmål stillet af opponenten. Der er pr. elev afsat 30 minutter til den mundtlige del.

UU vejleder Rune Wulff Christensen har foretaget en undersøgelse af elever som er gået ud af Ryslinge Friskole siden 2007, og af den fremgår det at 97 % af de tidligere elever er i gang med / har taget en ungdomsuddannelse eller anden form for uddannelse. Til sammenligning er landsgennemsnittet på 85 %, og regeringens mål er 95 %. Ovenstående viser at Ryslinge Friskole forbereder eleverne til videre uddannelse.

Friskolen har en dygtig ledelse som bestræber sig på at få det optimale ud af de givne rammer. Lærerne har stor faglig og pædagogisk indsigt, de kan samarbejde og reflektere over undervisning, og deres engagement og glæde ved arbejdet har en positiv smittende virkning på eleverne. De er opmærksomme på at efteruddanne sig, fx ved at deltage i Ollerup-kurset og ved selv at planlægge og gennemføre pædagogiske dage om evaluering af fællesarrangementer og møder, mens forældre med stor succes overtager undervisningen.

Sammenfatning

I indeværende skoleår har jeg været på skolebesøg i indskolingen, på mellemtrinnet og i de ældste klasser hvor jeg har overværet undervisning i bl.a. dansk, engelsk og matematik. På baggrund af den derved opnåede indsigt konkluderer jeg at eleverne har forudsætninger for at klare sig lige så godt som eleverne i folkeskolen.

Ryslinge Friskoles samlede undervisningstilbud står ud fra en helhedsvurdering mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Ryslinge Friskole bygger på tillid til at børns udvikling sker i aktivt samarbejde med andre. Skolens virke er præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Den forbereder således eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.