læsebånd

Som et nyt tiltag indfører vi læsebånd for alle elever på skolen.

Derfor navnet læsebånd:

Alle elever læser i skoletiden 20 minutter hver dag fra kl. 8.30-8.50. Læsningen foregår på samme tidspunkt af dagen, uanset hvilket fag eleverne har. Derfor navnet læse-bånd.

Hvorfor i skolen:

Mange børn læser meget lidt hjemme og har derfor ikke den nødvendige rutine og læseforståelse til at kunne klare en meningsfyldt læsning i de forskellige fag og på længere sigt i samfundslivet.

Vi har valgt at udvikle elevernes læsning på denne måde ud fra viden om, at det at styrke læsningen generelt, styrker indlæringen i alle fag.

Hvordan organiseres det:

 • Alle elever læser i deres hjemklasse.
 • Eleverne har læsestof parat og går, umiddelbart efter morgensamling, i gang med at læse.
 • Hver elev har en læselog (lille bog) hvor der skrives i hver dag.
 • Klasselæreren aftaler med forældre og elever, hvem der sørger for at låne biblioteksbøger. 

 Formålet med denne form for læsning er:

 • At styrke elevernes læselyst
 • At give eleverne gode læsevaner
 • At styrke elevernes læsekompetencer
 • At skabe tid til fordybelse i læsning
 • At øge elevens læsehastighed
 • At eleverne opdager, at læsning kan give gode oplevelser og viden
 • At gøre læsning til en naturlig del af dagliglivet

Vigtigt:

For ikke at forstyrre læseroen og fordybelsen er det vigtigt at komme til tiden hver morgen.
Vi laver et lille ”teaterring” kl. 8.00 hvor eleverne kan begynde at gå til morgensang.

Kl. 8.05 ringer vi igen, og umiddelbart efter starter morgensang.

Læsebåndet skal supplere elevernes fritidslæsning ikke erstatte den!

                            Rigtig god læselyst!