Projektopgaver

I mellemgruppen og i overbygningen arbejder vi med projektopgaver. Som elev bliver du gradvist præsenteret for at arbejde på den måde vores afgangsopgave kræver. 

Projektarbejde handler bl.a. om, at du skal blive god til at selv at opsøge viden og til at strukturere og sortere i den viden, du finder. 

Vi lægger vægt på den kreative formidling af projekter og det er meget almindeligt at projekterne bliver fremlagt for hele skolen til morgensamling. Det giver i øvrigt også en fortrolighed med at tale til mange mennesker.

Vi mener, at projektarbejdsformen giver eleverne redskaber, som er anvendelige både i deres videre uddannelse og arbejdsliv.