Facts om skolen

 • En skole med 160 dejlige børn, og der er plads til flere
 • Morgensang hver dag for hele skolen med sang og fortælling
 • Høj vægtning af de musisk-kreative fag
 • 7-8 emne– og faguger om året med forskelligt indhold
 • Fokus på faglighed i alle fag
 • Alle klasser på lejrskole hvert år
 • Musical hvert år for 7. – 9. klasse
 • 9. klasse afsluttes med en afgangsopgave som projektform.
  En alternativ afgangsprøve, som giver adgang til alle ungdomsuddannelser.
 • 97 % af vores elever er i gang med/har gennemført en ungdomsuddannelse
 • En SFO  til og med 5. kl. under overskriften ” Frihed til at holde fri”
 • Stort og inspirerende udeområde
 • Et godt forældresammenhold som udspringer af engagement.